Leserbrev Golfbutikken Golfreiser Golfutstyr Smånotiser Ukens turneringer Lær om golf
    

Nyheter

Meny
Norske/svenske baner
Innendørsgolf
Golf på Internet

Vitser

Amatørgolf
Profesjonell golf
Ukens golftips
Golf på TV
ARKIVET
Golfaksjebørsen
 
Sitatet

"The more I practice, the luckier I get"


BEN HOGAN
 
 

Nyheter

Tilbake til første side

Tilbake til MATZ SVARER

02.04 Spørsmål fra K. Bøhn :

TIL MATZ
Hva er det - med unntak av utseendet - som gjør at man likevel skal velge et sett med lavere playability enn det for eksempel Callaway har, og i hvilken kategori vil de køllene som profesjonelle køllemakere lager stort sett havne?

Svar :

Er du en picker (tar ikke torv) eller en digger (tar torv)?  Tendensen er meget klar, jo høyere MPF (Maltby Playability Factor) jo mer egnet er hodet for pickers (på grunn av lavere tyngdepunkt).

MPF tar ikke med sålens bredde, sålens bounce eller hodets offset.  Her kan det være store forskjeller fra spiller til spiller hva som egner seg best.  En dyktig tilpasser skal vite hvordan å finne den rette balansen mellom MPF og såletype/offset.

Liker du å slå bevisste ballbaner til høyre/venstre/opp/ned (å arbeide ballen)?  Mange opplever det enklere å arbeide ballen med køllehoder med litt lavere MPF (for disse køllehoder er det horisontale tyngdepunktet noe nærmere helen på hodet og det vertikale tyngdepunktet noe høyere).

Ofte er det slik at jo høyere hcp en spiller har, jo høyere MPF er det rette.  Det finnes klare unntak, men regelen er en god rettesnor.  Igjen bør en dyktig tilpasser kunne veilede.  Hvis du vil kan du fordele ut MPF-kategorierne over hcp-skalaen.  En slik fordeling er langtfra absolutt (langtfra!), men gir et utgangspunkt for hodevalg :
 

Ultra Game Improvement

Hcp 0 - 25 & høyere

Super Game Improvement

Hcp 0 - 20

Game Improvement

Hcp 0 - 15

Conventional

Hcp 0 - 10

Classic

Hcp 0 - 5

Player Classic

Bedre enn 0

Til slutt:  Profesjonelle køllemakere tilbyr hoder i alle MPF-kategorier.
Han/hun vet også hvordan å vurdere hvilken kategori som passer best for den enkelte.

Matz


Tilbake til MATZ SVARER

Tilbake til første side
 

Tips en bekjent om golfsiden.com!
Mottakers epost Navn
Din epost Navn

 
 
Annonser
 

Golfnyheter på mail? Send inn din mail adresse til: ramn@online.no 


Henvendelser annonser:
ramn@online.no