Leserbrev Golfbutikken Golfreiser Golfutstyr Smånotiser Ukens turneringer Lær om golf
    

Nyheter

Meny
Norske/svenske baner
Innendørsgolf
Golf på Internet

Vitser

Amatørgolf
Profesjonell golf
Ukens golftips
Golf på TV
ARKIVET
Golfaksjebørsen
 
Sitatet

"The more I practice, the luckier I get"


BEN HOGAN
 
 

Nyheter

Tilbake til første side

Ny bane i Gjerdrum?

Vi har fått denne pressemeldingen fra Gjerdrum GK:

Det etableres nå en golfklubb i Gjerdrum.  Klubben vil få navnet Gjerdrum Golfklubb. Vi gjør dette med mål om en lokal bane for befolkningen i Gjerdrum og de som geografisk sogner til kommunen. Vi vil arbeid for en lokal forankring og en bane for det brede lag av befolkningen. Det planlegges og skrives om flere golfbaner på Romerike, men vi anser at et lokalt tilbud vil være en fordel for alle golfere i Gjerdrum. De nærmeste golfbanene vi har i dag er blant landets dyreste å benytte. Golfinteresserte må alle reise ut av kommunen og bruke unødig mye tid på reise. De unge som i dag spiller golf er også avhengige av foreldre som kan kjøre dem. Det hemmer deres sportslige utvikling og det ønsker vi å gjøre noe med. Vi vil derfor arbeide for at det anlegges en golfbane i kommunen. 

I forbindelse med rulleringen av kommuneplan vet vi at det er kommet inn 3 innspill om golfbaner. De stedene vi har fått vite at det dreier seg om er ved Sørumsgårdene, ved Gjerimeieriet og ved Brådal.  Etter det vi har hørt er det også planer om en bane i grensen mellom Nannestad og Gjerdrum. Vi er uavhengig av disse planene. Men vi har diskutert hva vi tror på ved en etablering av en golfbane i kommunen. 

I våre diskusjoner har vi kommet til at en bane bør ligge sentralt og sentrumsnært i kommunen Videre har vi diskutert at et baneanlegg også må ha et treningsfelt hvor alle kan trene ferdigheter, før de går ut på banen. Vi håper vi kan komme til enighet med noen grunneiere i løpet av året slik at et treningsfelt kan åpnes i løpet av neste år.

Golfsidens kommentar: Det er allerede mange golfbaner i området. Ikke alle har klart å fylle opp sine medlemslister. Hvis det offentlige spytter penge ri kassa, kan dette sikkert bli bra. Likevel er vi litt skeptiske til flere privatfinansierte baner i et område som allerede har bra med baner. Interessen er neppe så veldig stor for golf i nærområdet - et nærområde som er ganske lite i utgangspunktet. Men bevares vi ønsker alle nye baner velkomne. Vår lille skepsis bunner i vår økonomiske bakgrunn.
 Tilbake til første side
Tips en bekjent om golfsiden.com!
Mottakers epost Navn
Din epost Navn

 
 
Annonser

Golfnyheter på mail? Send inn din mail adresse til: ramn@online.no 


Henvendelser annonser:
ramn@online.no