Leserbrev Golfbutikken Golfreiser Golfutstyr Smånotiser Ukens turneringer Lær om golf
    

Nyheter

Meny
Norske/svenske baner
Innendørsgolf
Golf på Internet

Vitser

Amatørgolf
Profesjonell golf
Ukens golftips
Golf på TV
ARKIVET
Golfaksjebørsen
 
Sitatet

"The more I practice, the luckier I get"


BEN HOGAN
 
 

Nyheter

Tilbake til første side 

19.01 Golfforbundet valgte dansk system:
Vi får håpe dette løser norske klubbers IT-frustrasjon
Det danske selskapet GolfBox ble valgt. Dette selskapet hadde sju klubber på sin kundeliste i fjor.

Etter at IT-rådets innstilling var klar sist torsdag tok det ikke lang tid for forbundsstyret å applaudere innstillingen. Tidsfristene har vært harde. Litt frustrerende har det nok vært for de som har sittet i komiteene. En rapport hadde frist
1. feb 2003. IT-komiteen klarte etter en hard arbeidsinnsats å levere sitt arbeid innen fristen. Her het det i denne rapporten at det var en forutsetning for å komme videre var at den inngåtte avtalen med GolfaXess som NGF var bundet av, ble kuttet ut. Da må det ha vært temmelig skuffende og frustrerende at NGF ikke klarte å avslutte denne avtalen med GolfaXess før en uke før tinget i slutten av november.

Det var satt en rekke krav til det IT-systemet som skulle velges.

Vi får håpe at klubbene i Norge kan gjøre bruk av den inngåtte avtalen på en tilfredsstillende måte.

I informasjonen fra NGF heter det: "Vi minner ellers om at alle golfklubber tilsluttet NGF fritt kan benytte systemet uten å svare avgift." Nå skal det legges til at alle medlemmer i norske klubber betaler 30 kroner i året i praksis i IT-avgift. (På tinget i november ble IT-avgiften på kr 30 kamuflert i medlemsavgiften som ble vedtatt redusert fra 160 til 130 kroner etter et benkeforslag.) Det blir i løpet av en 3-årsperiode ca. 120.000 medlemmer x 30 kroner x 3 år= 10 millioner kroner. Dermed kan NGF gjøre at klubbene kan bruke dette fritt. Det vil koste NGF i størrelsesorden et par millioner kroner det første året og noe mindre de neste årene.

Det heter videre: "Spørsmål rundt en eventuell supportavgift er imidlertid ikke endelig avklart.". Dette er meget viktig spørsmål, og det forundrer oss at dette ikke er avklart på forhånd. I følge president Christian Anker-Rasch skal dette bli klart temmelig raskt. Han forventer at supportavgiften vil ligge på et normalt og beskjedent nivå. Vi får håpe for klubbenes del at han får rett.

GolfBox
Selskapet som leverer systemet, heter GolfBox og eies av en større dansk investor og de ansatte. Fra NGF sakser vi:

Selskapet har 10 ansatte, profesjonell ledelse og betydelig golferfaring fra så vel spillersiden (tidligere pro på Nordic League) som turneringsadministrasjon.

I utviklingen av golfapplikasjonen har selskapet samarbeidet nært med et turneringsarrangementsselskap og danske klubber.

Bak selskapet økonomisk står en større dansk investor, samt noen av de ansatte.

GolfBox har utviklet applikasjonen gradvis gjennom de siste 3 årene, mens selskapet GolfBox A/S først ble stiftet formelt sommeren 2003.

GolfBox har i 2003 hatt 7 danske klubber på kundelisten.
 
Golfsiden savner økonomiske tall og håper at selskapet har inntekter fra mer enn 7 klubber i Danmark så lenge de har 10 ansatte. Selskapet har 1,9 millioner kroner i aksjekapital. Kanskje avtalen med NGF er det som kan redde selskapet?

Vi får håpe at dette selskapet gjør det bedre enn GolfaXess (NGFs forrige samarbeidspartner på IT) som i løpet av en treårsperiode opparbeidet et bokført underskudd på anslagsvis 25 millioner kroner). Dette selskapet skal, etter det Golfsiden erfarer, ha hatt et gammelt budsjett på 10 millioner kroner i omsetning og 5 millioner kroner i overskudd for 2003. slik gikk det ikke. Aftenposten plukket opp restene - og nyter godt av de 25 millioner underskuddskronene i sine regnskaper fremover.

Det skal bli spennende å se hvor mange klubber som velger å satse på GolfBox, hvor høy supportavgiften blir og om systemet også går an å bruke for de større klubbene.

Her er det NGF har sendt ut til klubbene: Les hele saken
 
Tilbake til første side

Tips en bekjent om golfsiden.com!
Mottakers epost Navn
Din epost Navn

 
 
Annonser
 

Golfnyheter på mail? Send inn din mail adresse til: ramn@online.no 


Henvendelser annonser:
ramn@online.no