Leserbrev Golfbutikken Golfreiser Golfutstyr Smånotiser Ukens turneringer Lær om golf
    

Nyheter

Meny
Norske/svenske baner
Innendørsgolf
Golf på Internet

Vitser

Amatørgolf
Profesjonell golf
Ukens golftips
Golf på TV
ARKIVET
Golfaksjebørsen
 
Sitatet

"The more I practice, the luckier I get"


BEN HOGAN
 
 

Nyheter

Tilbake til første side 

27.06 Miklagard:
Drastiske tiltak gjennomføres i juli
Det har vært en tøff vår for de tre banene Miklagard, Losby og Hauger. Nå tar Miklagard konsekvensene og rydder skikkelig opp i juli. Banen vil da operere med provisoriske greener. Banen blir fullt spillbar fordi nå kan de sorte tee-stedene tas i bruk slik at det blir en rimelig bra golfopplevelse selv på greener ved siden av de originale.

Det var i fjor bare fire medlemmer som spilte på Miklagard i juli. Dermed er det ikke å svært skadelig med denne operasjonen. Samtidig gis det ,muligheter til å bli bedre i golf gjennom gratis driving range og bidrag til instruksjon.

Tiltaket er unikt i norsk sammenheng. Klimaet i Norge er ikke godt for golfbanene viser det seg gang på gang. Kanskje du kan lære litt om banevedloikehold og medlemservice ved å lese brevet fra Tor Waagø?

Her er utdrag av brevet fra daglig leder Tore Waagø på Miklagard:

Kjære medlemmer
Golfsesongen 2004 har for Miklagard Golf ikke åpnet slik som vi alle hadde ønsket. Våre greener som har vært blant Europas beste, har i år ikke vært i nærheten av den standarden som vi krever og som vi er vant med. Mange klubber har erfart lignende problemer som i hovedsak skyldes:

1. Vinterskader gjennom oppbygging av is som dreper gresset.

2. Etter at snø og is var fjernet opplevde vi meget dårlig vær med kald nattetemperatur og sterk nordavind. Dette har medvirket til dårlige vekstforhold og at greenene tørket ut.

3. Etter at re-såing var foretatt i begynnelsen av april har vi ikke fått vekst på grunn av dårlig vær. Siden 1. mai har det vært mye vind, kaldt og tørt vær med frost så sendt som 17. juni. Når vi har hatt nedbør, har det kommet i enorme mengder over kort tid. Vi har så langt re-sådd greenene 6 ganger i år.

4. Alle krypvein greener har et ”thatch”-lag for å tåle spill. ”Thatch” (filtlag i toppen av greenen) er helt nødvendig for å skape en god green, men i vårt klima er det vanskelig å holde en balanse mellom gode greener og for mye ”thatch” Dette laget produserer organisk materiale som stopper oksygen­tilførselen til plantene. Det innebærer at å så nytt greengress inn i eksisterende greener, er mye vanskeligere enn å så inn gress på nye greener. Dette vises også ved at våre eksisterende 18 greener i år har fått store skader, mens vår reparasjonsgreen som ble sådd i fjor overhodet ikke er skadet.

Miklagard Golf har et av de beste greenkeeperteamene i Europa, med superintendent John Coleman i spissen. I tillegg har vi alliert oss med eksperter fra European Tour Courses LTD, Canada, USA, Sverige og Norge for å analysere situasjonen og bedt ekspertene om å komme med konkrete forslag til kortsiktige/langsiktige tiltak. Samtlige har trukket samme konklusjon: Fjern mesteparten av ”thatch”-laget i greenene så snart som mulig. Dette er den best mulige måten å søke å forhindre at vi ikke får disse problemene hvert år, slik flere norske baner har opplevd. Selvfølgelig kan man være heldig, men i vårt klima kan man forvente døde greener én til to ganger hvert femte år med det ”thatch”-lag som er i greenene.

John Colemans konklusjon støttes av følgende eksperter:

- European Tour Courses LTD

- European Turf Laboratory

- European Turf Technology

- Per Ottar Skaaret, golfbaneentreprenør. Han har vært ansvarlig for å bygge og vedlikeholde mange kvalitetsbaner i Norge

- Michael Bloemer, superintendent på Kungsängen i Stockholm. Han har erfart samme problemer i 1994 og 1999 og kan fortelle at mange baner i Sverige også har dette problemet i år

- Robert Laycock, en av verdens fremste eksperter på gressarten krypvein

- Bruce Charlton og Darryl Moulder, sjefsdesignere for Robert Trent Jones II i USA

- Den amerikanske, canadiske og britiske organisasjonen for greenkeepere

- Norwegian Greenkeepers Association

Hva må gjøres?

Ekspertenes entydige anbefaling er at ”thatch”-laget i greenene må fjernes. Dette er en omfattende prosess som gjør at det er nødvendig å spille på provisoriske greener i en periode. Prosessen må gjøres når det er best vekst, det vil si i juli. Vår superintendent John Coleman har sammen med et firma i England spesialdesignet en maskin som skal brukes til formålet.

Styret i Miklagard Golf har derfor besluttet at greenene skal repareres i perioden 5. juli til og med 6. august 2004. Bakgrunnen for spill på provisoriske greener er at gresset etter denne operasjonen må ligge under plast i ca 2-3 uker og deretter pleies i ca 1 uke før det kan åpnes for spill. I tillegg har styret valgt denne perioden da all erfaring tilsier lite medlemsspill i juli måned. I juli 2003 spilte i snitt fire medlemmer på banen hver dag.

Denne operasjonen vil forhåpentligvis øke mulighetene for å få akseptable greener i år. I tillegg vil arbeidet øke sjansene for å komme ut av vinteren hvert år med gode greener og forhindre gjentagelse av årets og delvis fjorårets erfaring hva angår greenenes kvalitet. Som et ledd i arbeidet vil vi i fremtiden legge inn ”thatch removal” i mindre omfang som en del av vedlikeholdsprogrammet.

Både styret og ledelsen synes dette er en vanskelig men nødvendig beslutning. Vi er klar over at medlemmene ikke setter pris på provisoriske greener i juli, men vi håper og tror at alle våre medlemmer forstår at vi gjør dette for å skape best mulig bane/ greener i et langsiktig perspektiv. Miklagards ambisjon er å ha Norges beste bane/ greener til enhver tid, og slik disse fremstår i dag, er det på det rene at denne ambisjonen er langt fra å være innfridd. Styret er av den oppfatning at denne beslutningen også vil bidra til å sikre de investeringer som er gjort og derigjennom sikre aksjonærenes økonomiske interesser på en best mulig måte.

Banen vil være åpen med provisoriske greener.

Dersom noen medlemmer har spørsmål rundt prosessen eller arbeidet, ber vi om at det tas kontakt med ledelsen. Både greenkeeperstaben og administrasjonen vil være behjelpelig med utfyllende informasjon.

Tilbud til våre medlemmer i juli
Styrets/ledelsens beslutning vil få økonomiske konsekvenser for Miklagard Golf og en tøft og streng kostnadskontroll vil bli prioritert. Imidlertid mener vi det er viktig å prøve å finne gode golfmuligheter for våre medlemmer i juli 2004. Vi vil derfor tilby følgende til våre medlemmer:

1. Gratis range i den perioden vi spiller på provisoriske greener.

2. Vi vil utarbeide et program sammen med våre proer når det gjelder instruksjon i juli. Klubben vil subsidiere protimer. Straks planen er klar, vil medlemmene bli informert pr. mail

3. Vi vil inngå avtaler med andre klubber angående greenfeespill til reduserte priser i juli. Så langt er følgende avtaler på plass:

4. En av våre samarbeidsklubber i PGA, European Tour Courses, Kungsängen i Stockholm, tilbyr alle medlemmer av Miklagard Golf og inntil tre gjester pr. runde gratis spill i hele juli. Det vil være en begrensning på fire besøk pr. medlem. Ta kontakt med administrasjonen for bestilling av dette tilbudet.

Forhåpentligvis vil de foreslåtte tiltak resultere i at Miklagard Golf er tilbake med betydelig bedre greener i løpet av august 2004. Vi håper på forståelse og støtte for vår beslutning.

På vegne av styret og ledelsen i Miklagard Golf AS

Tore Waagø
Daglig leder
Miklagard Golf AS

www.miklagardgolf.no 

Member of PGA European Tour Courses Ltd
LINK TIL GOLFSIDENS NYE DEBATTSIDE - KLIKK HER Meget enkelt å bruke!
Si din mening!!


Tilbake til første side


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HAR DU NOE PÅ HJERTET?

Her kan du skrive ditt leserbrev til Golfsiden

Skriv inn ditt innlegg i feltet under. Innlegget kan godt være med kallenavn, men som i andre seriøse fora ønsker redaksjonen å vite hvem innsenderen er. 

Leserbrev
:
 

Navn: E-post

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tips en bekjent om golfsiden.com!
Mottakers epost Navn
Din epost Navn

 
 
Annonser
 

Golfnyheter på mail? Send inn din mail adresse til: ramn@online.no 


Henvendelser annonser:
ramn@online.no