Leserbrev Golfbutikken Golfreiser Golfutstyr Smånotiser Ukens turneringer Lær om golf
    

Nyheter

Meny
Norske/svenske baner
Innendørsgolf
Golf på Internet

Vitser

Amatørgolf
Profesjonell golf
Ukens golftips
Golf på TV
ARKIVET
Golfaksjebørsen
 
Sitatet

"The more I practice, the luckier I get"


BEN HOGAN
 
 

Nyheter

Tilbake til første side 

15.04
Dolker Golfforbundet småklubbene i ryggen?

Småklubbene stiller spørsmålet i et brev til Norges Golfforbund.


Norges Golfforbund har mye å gjøre. Heldigvis er det rundt 16 ansatte til å få tingene unna. Likevel er det en del misnøye å spore ute blant klubbene. Vi skal ikke denne gang gå så mye inn i diskusjonen ut over å videreformidle et brev fra klubbene til forbundet.

Vi minner likevel om at mange av klubbene - spesielt de større - ikke har vært spesielt fornøyde med NGFs behandling av IT-saken. Med sen avklaring har mange klubber funnet det formålstjenelig å ordne seg med andre systemer enn det som NGF er kommet frem til i sine anbefalinger.

Nå er det de mindre klubbene som klager. De anser at NGF nærmest dolker dem i ryggen med innføringen av 9-hullsbane som krav for å være "ordentlig" golfbane. De bruker NGFs egne tall for å underbygge sin mening. Hva Golfsiden mener om saken, skal vi ikke røpe - spesielt ikke etter at vi fra øverste hold i NGF får vite at de har mistet enhver respekt for journalistikken på www.golfsiden.com hvor det kryr av faktiske feil. Men hva disse "faktiske feilene" består av, har vi imidlertid aldri fått vite hva er - til tross for innstendig bønn om dette og med løfte om å rette opp de påståtte feilene! Men vi kommer sterkt tilbake med sterke meninger om ulike golfpolitiske saker, selv om NGF påstår at vi skriver mange faktiske feil uten å ville si hva disse består i.

Her er brevet fra småklubbene:
 
Til Norges Golfforbund

Klage på vedtak i Norges Golfforbund (9-hullskravet)

Viser til informasjon fra NGF (Golfnytt nr 2 2004 og etterfølgende presisering 19. februar) hvor det fremkommer et nytt krav til klubbene. I løpet av en treårs overgangsperiode forlanges minimum 9-hulls bane for å være fullverdig klubb (herunder utstede kort til egne medlemmer).

Per i dag har godt over fjerdedelen av klubbene i Norge 6-hulls bane (ref. NGFs virksomhetsplan 2004-2007). Dette nye vedtaket sparker beina under mange av disse klubbene.

En 9-hulls bane krever at man har et folkerikt omland. Ifølge NGFs ”Retningslinjer for søknader om golfanlegg i Norge, 1991, Hans S. J. Hoff”, bør man ha et omland på 60-80.000 mennesker innen en halvtimes kjøretid for å bygge en 18 hulls bane. Man kan da anta at man må ha et omland på omtrent 30-40.000 for å bygge en 9-hulls bane. Det er bare de sentrale Østlandsområdene og de større byene som har så stor befolkningstetthet.

Det finnes muligheter for dispensasjon, men reglene rundt dette er noe uklare. Det synes som om det legges opp til strengere krav til medlemmers bostedsadresse i forhold til banens adresse for 6-hullsklubbene enn hva som er tilfelle for 9- og 18-hullsklubbene. Mange av distriktsklubbene er økonomisk avhengige av å ha medlemmer fra steder utenfor sitt lokalområde, og fjernmedlemskap har hittil fungert som et distriktspolitisk virkemiddel i Golfsporten. Det kan ta veldig mange år å etablere interesse for en ny idrettsgren i et nytt område. I denne fasen finnes ingen foreldre som har synliggjort idretten for sine barn, ingen venner som spiller. Ingen bedrifter som har golfmiljøer. Tradisjonene må bygges opp over lang tid, noe vi også ser av hvor lang tid det tok fra golfsporten kom til Norge til den ”tok av” (20-30 år). Og mens denne tradisjonsoppbyggingen pågår trenger de nye områdene støtte utenfra, og slik har også fjernmedlemskap fungert mange steder. Golfforbundet har aktivt oppmuntret til bygging av småbaner i distriktene, og snur nå plutselig om og nærmest dolker småbaneklubbene i ryggen.Tilbake til første side
Tips en bekjent om golfsiden.com!
Mottakers epost Navn
Din epost Navn

 
 
Annonser
 

Golfnyheter på mail? Send inn din mail adresse til: ramn@online.no 


Henvendelser annonser:
ramn@online.no