Leserbrev Golfbutikken Golfreiser Golfutstyr Smånotiser Ukens turneringer Lær om golf
    

Nyheter

Meny
Norske/svenske baner
Innendørsgolf
Golf på Internet

Vitser

Amatørgolf
Profesjonell golf
Ukens golftips
Golf på TV
ARKIVET
Golfaksjebørsen
 
Sitatet

"The more I practice, the luckier I get"


BEN HOGAN
 
 

Nyheter

Tilbake til første side

10.09 Ikke flere golfbaner i Akershus
En utredning setter i praksis stopper for flere baner i Akershus. Det betyr stigning i interessen for og aksjekursene på eksisterende anlegg.

Avdeling for regional forvaltning i Akershus fylkeskommune har laget en utredning på oppdrag fra fylkestinget. Hensikten er å legge noen felles regionale føringer for kommunene når de planlegger. Utredningen "Golf i Akershus" ser på hva slags områder hvor det absolutt ikke bør anlegges golfbaner. Utredningen tar også for seg hvilke områder hvor golfanlegg kan diskuteres. Førstnevnte liste er dobbelt så lang som den sist nevnte liste.

Det blir FY-FY å lage golfbane på "god matjord". Man får ikke ta i bruk andre viktige landbruksområder: områder som er vernet eller foreslått vernet, områder som er omfattet av rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden, områder som brukes til lek eller rekreasjon, områder i marka, samt områder med nasjonale eller regionale verneinteresser.

Hva blir det da igjen? I praksis ingen ting som det er praktisk mulig å arbeide med. Vi vil ikke plage leserne med å diskutere perifere muligheter. 

Hva resulterer dette i?

At vi i Akershus ikke får flere golfanlegg i overskuelig fremtid. Grunneierne på Haga puster nok lettet ut. De har rundt 800 aksjer som de skal selge ut til minimum kr 150.000 pr. stk. i årene som kommer. Andre baner i Oslo og Akershus vil også nyte godt av politikernes avgjørelse. Dette er et vedtak som virker meget positivt inn på aksjekursen på golfaksjer i distriktet rundt Oslo. 

Markedet er tregt for tiden. Var dette beslutningen som får markedet til å løsne?

Norges Golfforbund ble i sin tid invitert til å være med i arbeidet med utredningen, men resultatet ble så langt ifra det NGF ønsket.

- Dette er ikke en utredning av etablering av golfbaner i Akershus, men en begrensning. Dette kan ikke vi stå ansvarlig for, og vi har bedt om å få tre ut av prosjektet, sier anleggsansvarlig i Norges Golfforbund, Pål Melbye til lokalavisen Budstikka.

Fylkestinget har gitt sin tilslutning til utredningen.

Tilbake til første side
Tips en bekjent om golfsiden.com!
Mottakers epost Navn
Din epost Navn

 
 
Annonser

Golfnyheter på mail? Send inn din mail adresse til: ramn@online.no 


Henvendelser annonser:
ramn@online.no