Leserbrev Golfbutikken Golfreiser Golfutstyr Smånotiser Ukens turneringer Lær om golf
    

Nyheter

Meny
Norske/svenske baner
Innendørsgolf
Golf på Internet

Vitser

Amatørgolf
Profesjonell golf
Ukens golftips
Golf på TV
ARKIVET
Golfaksjebørsen
 
Sitatet

"The more I practice, the luckier I get"


BEN HOGAN
 
 

Nyheter

Tilbake til første side 

01.04 NGF ga etter:
Nå kan alle spille golf - selv uten grønt kort og medlemskap i klubb

"Golf for alle" - NGFs slagord kan nå gå i oppfyllelse.

Svært mange har vært bekymret over at det skal være så vanskelig å sette i gang med golf. Kurs i både teori og praksis, tvunget medlemskap i klubber man egentlig ikke ønsker seg medlemskap i, men som man må kjøpe seg fordi det er for dyrt eller ikke plass i nærområdet og mye annet "styr".

NGF er for tiden utsatt for sterk kritikk fra en rekke klubber med mindre anlegg etter at reglene om at 6 hullsklubber ikke lenger skal få utstede grønt kort og ikke ha rett til å gi grønt kort-prøver.

Det er følgende tre punkter i brevet fra NGF fra 14. januar 2004 som har satt sinnene i kok:
- Det kreves slopet bane (minimum 6-hull) for å få rett til å utstede kort i egen regi. For klubber som tidligere har fått skrevet ut kort, men ikke tilfredsstiller dette kravet gis en overgangsperiode på ett år. De må altså få slopet sin bane i løpet av 2004 for å få utstede kort i egen regi fra sesongstart 2005.

- Retten til å skrive ut kort i egen regi og på bakgrunn av et 6-hullsanlegg regnes som en midlertidig godkjenning og gis kun for 3 år. I løpet av denne perioden må 6-hullsanlegget være videreutviklet til minimum et 9-hullsanlegg for å kunne fortsette å utstede kort i egen regi.

- Kravene til sloping strammes inn noe ved innføring av kvalitetskriterier. Disse blir utarbeidet i løpet av februar 2004.

 

Helomvending i NGF
NGF er tilhenger av åpen golf - bort med skillet mellom amatør og proff . Golfen har imidlertid blitt mer og mer lukket for dem som skal inn i denne fantastiske sporten - ikke minst takket være de etter hvert strenge reglene som NGF har utviklet.

Nå har imidlertid Norges Golfforbund snudd helt om. Ikke bare strykes de nye reglene. NGF overlater nå ansvaret til klubbene når det gjelder hvem som skal få spille på de enkelte banene. I praksis betyr det at alle kan få spille golf - selv uten grønt kort. En viss minsteopplæring skal kreves, men det går bare på sikkerhetsmessige saker.

I praksis kommer det til å innebære at alle kan møte opp på golfbaner tilknyttet NGF og få spille uten grønt kort, uten handicap kort og uten medlemskap (NB!!). Det eneste som trengs er pengene til å betale greenfee. Noen klubber vil nok fortsatt sette visse krav til ferdigheter, men det blir omtrent som I USA og en del andre land hvor det holder å komme frem til greenfee-skranken med en golfbag over skulderen uansett golfferdigheter.

Dermed kan golf endelig bli en folkesport i Norge. Mange baner med slunken økonomi ønsker nyvinningen hjertelig velkommen. Helomvendingen i NGF fører nemlig til økte greenfeeinntekter i massevis.

Sannsynligvis vil nå mange golfspillere melde seg ut av golfklubber. De kommer i hvert fall til å kvitte seg med sine doble medlemskap. Totalt sett blir det likevel mange flere golfspillere i Norge på grunn av denne dramatisk senkingen av inngangsterskelen til golfspillet.

Ekstraordinært Golfting før sommeren
Dette vil gi NGF tap i avgifter på flere millioner kroner årlig, men dette skal etter det Golfsiden erfarer tas igjen på økte priser på varer og tjenester som NGF leverer til klubbene samt en ekstra avgift fra alle medlemmer av norske klubber. Økningen i avgiften til NGF blir trolig på rundt 100 kroner. Dette vil sammen med prisøkningene gi NGF anslagsvis 7 millioner kroner i økte inntekter og sikrer således økonomien i forbundet slik at egenkapitalen kan holdes på godt over 10 millioner kroner også i fremtiden. Den ekstra hundrelappen må formelt godkjennes på et ekstraordinært Golfting før sommeren hvis da ikke et flertall av klubbene gir sin tilslutning til avgiftsøkningen innen første mai.

For nærmere informasjon kan klubbene og deres medlemmer ta direkte kontakt med NGF hvor alle de 16 ansatte er godt informert om saken og er klare til å ta i mot henvendelser over telefonen (tlf.nr. sentralbord 22 73 66 20).


Tilbake til første side

Tips en bekjent om golfsiden.com!
Mottakers epost Navn
Din epost Navn

 
 
Annonser
 

Golfnyheter på mail? Send inn din mail adresse til: ramn@online.no 


Henvendelser annonser:
ramn@online.no