Leserbrev Golfbutikken Golfreiser Golfutstyr Smånotiser Ukens turneringer Lær om golf
    

Nyheter

Meny
Norske/svenske baner
Innendørsgolf
Golf på Internet

Vitser

Amatørgolf
Profesjonell golf
Ukens golftips
Golf på TV
ARKIVET
Golfaksjebørsen
 
Sitatet

"The more I practice, the luckier I get"


BEN HOGAN
 
 

Nyheter

Tilbake til første side 

20.02 Custon Golf:

Flyr høyt på Fornebu
Skal man bli god i golf, er det nødvendig med riktig utstyr som passer den enkelte spiller. Køllemakeren flyttet til Fornebu og har etablert et meget godt og kundevennlig tilbud til golfspillere.

Køllemaker Lars Chr. Hansen flyr kanskje ikke så høyt, selv om han nå holder til på Fornebu. Han har imidlertid gode målemetoder for å finne ut hva slag utstyr som kan passe for den enkelte golfspiller. Han finner blant annet ut hvor høyt ballene flyr i sine lokaler på Fornebu.

Custom Golf
Custom Golf holder til på Fornebu – på andre siden av veien for Telenor.
Custom Golf, tidligere Kølleverkstedet på Sandaker, har et bredt tilbud til golfspillere. Her kan du få tilpasset køller. Verkstedet er blitt godt kjent - i hvert fall i Oslo-området. Du får Grønt Kort-kurs. I tillegg er det etablert en ny proshop på stedet.

Kølletilpasning
I forbindelse med kølletilpasning brukes en elektronisk maskin som viser alle aspekter ved svingen din. Golf Achiever er navnet. Dette er en maskin som er en uvurderlig støtte til en køllemaker i forbindelse med tilpasning. Her står kunden og slår fulle slag inn i et nett. Spilleren ser lett resultatet av svingen og det er enkelt for spilleren å forstå hva som skjer. Det er lett å kommunisere mellom spiller og tilpasser. En annen viktig faktor er at man i samme slengen tydelig kan se opplagte feil. Kunden får presis tilbakemelding på en oversiktlig dataskjerm. Sammen med den kunnskapen de har på Custom Golf skulle kunden ha de beste forutsetninger for å få utstyr som passer for enkeltindividets ”særegenheter”.

- Hender det at kunder kommer og at de egentlig ikke trenger nytt utstyr?

- Ja, det skjer ikke så rent sjelden. Hvis det skal små endringer til i svingen for å rette ”feilen”, så tar vi heller og ser på svingen. Rent forretningsmessig er kanskje ikke dette så lønnsomt for oss, men vi ønsker ikke å selge for enhver pris. Jeg tror at det i det lange løp lønner seg å ha fornøyde kunder gjennom denne form for ”ærlighet”. En annen sak er det når en kunde kommer og skal ha nytt utstyr. Da finner vi frem til de egenskapene golfkøllene skal ha tilpasset den enkelte kunde.

- Hva gjør du når kunder ønsker nye køller?

- Da sørger jeg for å få ut all tilgjengelig informasjon om spilleren gjennom et omfattende spørreskjema som fylles ut. Så ser jeg på spillerens nåværende utstyr og sving og kommer med en anbefaling og hva vedkommende bør ha i bagen. Kunden får et homogent sett. Det betyr at han får et frekvens-matchet sett hvor skaftene i tillegg kan settes helt nøyaktig inn (spine alignment).

Verksted
På verkstedet foretas reparasjoner og tilvirkning av køller; skaftbytte, grepskift, reparasjon av riller (grooves), justering av svingvekt, oppussing av gamle trehoder og metallhoder etc.

Grønt kort kurs
I samarbeid med Frogner GK holdes det teorikurs og gjennomføring av praktisk prøve. Her kan du faktisk skaffe deg grønt kort og medlemskap på 6-hullsbanen på Frogner for totalt kr 2.000,-. Det oppfatter mange som et meget godt og billig tilbud hvis alternativet er postkasseklubber man av praktiske årsaker ikke får spilt på.

Proshop
På Fornebu er det også innredet en proshop med et omfattende tilbud av golfutstyr.

Lars Chr. Hansen kan fortelle at de har agenturet på Fujikura skaft i Norge. Det var til nå en godt bevart hemmelighet for oss.

Markedet for tilpasning av køller tar seg opp etter hvert som golf modnes som idrett i Norge. Custom Golf på Fornebu burde således ha gode fremtidsutsikter i Gamle Fornebu vei 47 med denne hjemmesiden.
Tilbake til første side

Tips en bekjent om golfsiden.com!
Mottakers epost Navn
Din epost Navn

 
 
Annonser
 

Golfnyheter på mail? Send inn din mail adresse til: ramn@online.no 


Henvendelser annonser:
ramn@online.no