Leserbrev Golfbutikken Golfreiser Golfutstyr Smånotiser Ukens turneringer Lær om golf
Meny
Norske/svenske baner
Innendørsgolf
Golf på Internet

Vitser

Profesjonell golf
Ukens golftips
Golf på TV
ARKIVET
Golfaksjebørsen
Tilbake til første side
 
Sitatet

It's just a job. Grass grows, birds fly, waves pound the sand. I beat people up.

Muhammad Ali

Tilbake til første side
 
Innlegg


Tilbake til innleggsoversikten   Tilbake til første side   Søk på GOLFSIDEN Les mer  

Her kan du legge inn:
nytt innlegg
 i007 - 14. mar 2020 kl. 08:57 *  IP
LOVNORM FOR IDRETTSLAG

Vedtatt av Idrettsstyret 23. oktober 2019.

Noe nytt vi bør kjenne til?
 i007 (14. mar 2020 17:03) *  IP
IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.

§ 14 Årsmøtet

(1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside.
Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte.
I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet.
Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

————-
Ref. Siste linje:

Du sender inn en sak, saken blir ikke tatt med i saksdokumenter og de nekter å gi en forklaring på hvorfor den ikke er tatt med.
Noen må kunne varsles. Hvem? Jan (14. mar 2020 21:16) *  IP
Årsmøtet, eller psykiatrien.


 i007 (14. mar 2020 21:37) *  IP
Tar du det på årsmøtet må du be om at hele møtet blir utsatt til det blir riktig. Uheldig.


 Jan (14. mar 2020 22:34) *  IP
Hvis saken din ikke er kommet med kan du fremme den igjen på årsmøtet under godkjennelse av sakslisten. Dette gjelder ikke lovendringer. Andre forslag til endring av saksliste skal behandles hvis 2/3 av de stemmeberettigede krever det.


 Okken Bom (15. mar 2020 09:44) *  IP
i007 - du "glemte" en setning fra §14-2: "Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet."

Var dette oppfyllt?

Dersom du ikke godtar sakslisten - så er det ledd 3 som gjelder - Årsmøtet skal godta sakslisten i007 (15. mar 2020 11:20) *  IP
Ja, Tidsfristen var overholdt med kopier til flere.


Svar:
(Felter merket med * må fylles ut.)
Navn *
E-post
Innlegg *
(Useriøse, krenkende eller støtende innlegg, kan bli fjernet.)
 Tilbake til innleggsoversikten      (Her bruker du kun ett nick!)

 
 
Annonser


ANNONSÉR på Golfsiden - mer for pengene!
Interessert? Kontakt: ar@golfsiden.com
Tlf: 900 900 72