Leserbrev Golfbutikken Golfreiser Golfutstyr Smånotiser Ukens turneringer Lær om golf
    

Nyheter

Meny
Norske/svenske baner
Innendørsgolf
Golf på Internet

Vitser

Amatørgolf
Profesjonell golf
Ukens golftips
Golf på TV
ARKIVET
Golfaksjebørsen
 
Sitatet

"The more I practice, the luckier I get"


BEN HOGAN
 
 

Nyheter

Tilbake til første side 

04.05 Kopimafian:
Ulovlig kopiering av køller - et meget stort problem
Mange skryter av at de klarer å kjøpe merkevarer til en brøkdel av vanlig pris - spesielt på internett. Du kan også kjøpe Rolex-klokker til en mikroskopisk pris. Men hva får du?

Det har vært snakket mye om at det er dyrt å kjøpe køller i Norge. Debatten har ofte vært sterkt forstyrret av kopikøller, ulovlige sådanne.

Golfsiden har sett på saken.

Stort problem
Det er en kjent sak at de beste tidene er over for de store kølleprodusentene - kanskje bare midlertidig. Men forfalsknings- og kopiprodusentene har hatt en meget sterk oppblomstring.

Når vi på norske chatsider kan lese om folk som skryter av at de får kjøpt Callaway-køller til kr 2.000 - inklusive golfbag, bør det begynne å ringe noen advarende bjeller inne i hodet til kjøperne. Hvor naiv skal man bli?

Oppblomstringen er kommet i takt med at amerikanerne har produsert i Kina de siste 10 årene og kanskje vel så det. Blant de amerikanske produsentene er det bare Ping som produserer mesteparten av sine produkter i USA. Andre merker som Adams, Callaway, Cleveland, Cobra, Nike, TaylorMade og Titleist får produsert sine varer i Kinas Pearl River Delta region. Her er det et eldorado for disse produsentene takket være billig og kvalifisert arbeidskraft og teknisk ekspertise.

Kineserne er dyktige forretningsfolk, kreative og hardt arbeidende. Men det fører også til andre sider som ikke amerikanerne er så begeistret for. Som for eksempel tyveri av "intellektuell eiendom".

Dette er verre nå enn noen sinne.

Kineserne lager og selger CDer, klær, leker, elektroniske artikler, golfkøller etc. til langt lavere priser enn merkeprodusentene. Man kan spørre seg hva som er galt med dette?

Svaret er: MYE! I hvert fall i følge de amerikanske selskapene som bruker milliarder av dollar i forskning og utvikling for skape de produktene som blir kopiert. I artikkel 1 i U.S. Constitution fremgår det at oppfinnerne har eksklusive rettigheter til sine oppfinnelser.

Frekkheten lenge leve
I Syd-Kina finner man roten til problemet med ulovlige etterligninger og kopier. Bladet Time i Asia har gjennomført en større undersøkelse om ulovlighetene.

Det ble lagt en plan for å få avslørt hvor frekke tilvirkerne av etterligninger og forfalskninger er blitt. Stedet som var valgt var i Florida i forbindelse med den stor golfmessen der.
Det ble dannet et ”liksom”-selskap som "eide" flere tusen butikker i USA og Canada. I denne saken var en lekker kinesisk kvinne en sentral figur. Hun var en representant for en av de ”illegale” produsentene i Kina. I følge Time var den 157 cm høye kvinnen som veide 48 kg, meget stilig i sin mørke, skreddersydde drakt. Etter å ha utvekslet visittkort med herrene i "liksom-selskapet", la hun frem en etterligning av en Callaway ERC II driver, en Great Big Bertha II og en Steelhead X-16 jernkølle på bordet foran dem. "I Kina vet alle at de ikke er ekte," kunne kvinnen fortelle.

Køllene ble inspisert, og ekspertene var enige om at dette var gode kopier.

Den kinesiske kvinnen oppga en pris på 33 dollar på hodet – 32 hvis de bestilte et visst volum. Med et bra skaft til 6 dollar og et grep til 50 cent ville den totale prisen bli 38,50 dollar for denne gode etterligningen som i USA har en omsetningspris på 499 dollar. Damen kunne tilby å dekke til Callaway-navnet hvis det var ønskelig. Hun spurte samtidig om den beste måten å smugle køllene inn i landet på.

Amerikanerne som hadde satt opp denne fellen for å ta den kinesiske kvinnen, snakket lenge om hvordan smuglingen kunne foregå. Svaret på dette spørsmålet var Vancouver, Toronto og så inn i USA ved hjelp av biler. Eller via et land som ikke er mistenkt for forfalskningsproduksjon som for eksempel Nederland. Produktene smugles også inn i USA ved å skrive at det er bildeler eller andre lovlige varer i containerne.

Eller man bare tar sjansen på at det går bra. Av de 6.000 containerne som skipes fra Hong Kong til USA hver dag, er det bare 2% som blir fysisk kontrollert.

Etter en times ”smuglingsprat” avslørte amerikanerne seg. Kvinnen ble temmelig overrasket og ville ikke fortelle hvem hennes oppdragsgivere var - bortsett fra at hun var "kontaktet på gaten i Hong Kong av en mann som het Joe".

Hun ble skikkelig skremt og kommer neppe tilbake til USA igjen etter å ha blitt fortalt hva hun risikerte av strafferammer. De lot henne gå.

Fotografering – kopiering
På golfmessen i Orlando er det blitt observert asiater som ivrig fotograferer nye køller. Det tar ca. to uker fra digital fotografering til det foreligger ferdige former for støping av kopier av merkekøllene. Det tar et år å utvikle ny design på køller. En suksessrik kølle tar det 60 dager å kopiere og levere den ute må markedet!

Denne kopivirksomheten er milliardindustri.

Mange typer svindel
Det er mange måter å involvere seg i kopiering av golfkøller.

Man har de nøyaktige etterligningene som er tro kopier av originalene. Så er det de som ligner – enten i utseende eller navnet på merkevareprodusenten. Det som er lovlige kopier eller etterligninger, skal være slik at det ikke kommer i konflikt med selskapets varemerke eller patenter. Størrelsen på hodet på en driver kan for eksempel ikke beskyttes mot kopiering. Andre ting ved en driver er beskyttet mot etterligninger.

Grensen mellom hva som er lovlig og ulovlig er ikke alltid lett å trekke opp. Her er det ofte snakk om tolkninger og nyanser. Ofte forsøker svindlerne å endre på ting akkurat tilstrekkelig til at de ikke blir rammet av beskyttelsen som fører til rettforfølgelse. Dette kan bare avgjøres i retten. Hver sak må prøves for seg.

Callaway har flere ganger fått gjennomslag i retten, og de som har produsert etterligninger, har måttet betale erstatning og gi fra seg varelageret.

Eksemplene er mange på ulovlige kopier. Det er ikke rart at mange forsøker seg. Golfkøller har høye marginer. Det er ikke særlig strenge straffer for tyveri av ”intellektuell eiendom” i Kina. Den ulovlige køllekopieringen flyttet seg fra Taiwan til Kina for en del år siden da Taiwan gikk hardt til verks samtidig som det ble dyrere å produsere der.

Nike er et populært produkt – ikke minst etter at Tiger Woods har skrevet kontrakt med selskapet. Dermed står selskapet også i fare for å bli et offer for ulovlig, kinesisk kopiering. Selskapet arbeider med å beskytte seg. Blant annet skal ultrafiolette markeringer hjelpe amerikanske tollere med å finne hva som er lovlig og ulovlig. Et serienummer på køllehodet skal brukes som identifikasjon. Dette nummersystemet skal kunne sjekkes på internet.

Smart på eBay?
Et slikt system ville sikkert hjulpet en dataingeniør i Californa. Han logget seg inn på eBay og kjøpte det som ble oppgitt til å være et nytt Callaway X-14 jernsett. Prisen var bra – bare 725 dollar mot vanlig pris på 1.040 dollar. Da jernene kom i hus, oppdaget 16-handicapperen fra California at køllene var i original forpakning, men han oppdaget små feil i selve Callaway-navnet. Litt bekymret tok han med seg køllene på driving rangen og oppdaget fort at han hadde større problemer enn vanlig med å slå ballen rett. Da han sammenlignet sine køller med Callaway demokøller i pro shopen, oppdaget han at køllehodene var litt store enn på demokøllene.

Han kontaktet Callayway og sendte køllene over. Dette var etterligninger – ingen tvil. Selgeren, som kom fra Toronto, ble et raskt offer for kanadisk politi og eBay-auksjonen ble raskt stengt.

Men hva med alle de andre som var blitt lurt? Og hva med alle de andre som opererer på samme måte på eBay med ulovlige ”knockoffs”?

"Vi klaret å stenge 618 internet auctions i 2002 og 60 i de første seks ukene i 2003", kan Ken Parker fortelle. Han er corporate counsel i Callaway. ”Det går ikke en dag uten at vi arbeider med disse problemene”.

Dette fører selvsagt til at prisene på ekte Callaway-produkter stiger enda mer.

Det er selvsagt kundene som i siste hånd får svi for dette.

Hvorfor Kina?
Hvorfor fortsetter da de store merkene å produsere i Kina? Jo, fordi det er så arbeidsintensivt å produsere golfkøller. En driver til 400 dollar ville kostet 1.000 dollar hvis den skulle vært produsert i USA.

Et stort problem i Kina er at støpeformer og modeller blir stjålet av arbeiderne og andre. Callaway utlovet eksempelvis en årslønn til dem som kunne avsløre slike tyverier på en av sine fabrikker. Callaway har vurdert å flytte en del av sin produksjon til Mexico.

Et problem er at de store merkene er så opptatt av å konkurrere mot hverandre at de glemmer å samarbeide mot problemene i Kina med ulovlig kopiering.

De kinesiske fabrikkene kan levere omtrent alt mulig av kopivarer. En fabrikkeier ble under en omvisning spurt om hva den utstilte støpeformen for et hode kalt Power 420 var for noe. Dette var nemlig den samme modellen som den amerikanske spørsmålsstilleren solgte til Kmart under navnet Super 420 som (tilfeldigvis?) ble lagd på den samme fabrikken. Han hadde tenkt å bestille 30.000 stk. for å dekke Kmarkts behov.

Hvorfor ville fabrikkeieren risikere å miste en slik ordre? Bokstavene, størrelsen og alt var likt. Super 420 er for øvrig temmelig lik TaylorMades 300-serie. Fabrikkeieren vred seg som en ål og svarte at dette var et engangstilfelle, og at han ikke husket hvorfor den støpeformen var produsert eller hva den gjorde i utstillingsmonteret på fabrikken. Men han skulle selvsagt finne ut av det – etter at amerikaneren var reist.

”Alle” kinesere drømmer om å begynne for seg selv. Blir man kvitt en ulovlig produsent, dukker det opp flere nye før man vet ordet av det.

Det er golfspillerne som betaler regningen.

Det verste er imidlertid at de som ønsker å være "smarte", svært ofte blir sittende igjen med dårlig/ubrukelig utstyr. En fattig trøst er at de ikke har betalt ”vanlig” pris.

Men spillegleden er som regel borte.
Og hva er da vitsen.

Vi "gleder oss" til å høre om neste nordmann som skryter av å ha kjøpt billige Callaway-køller på internet. Det blir nok ikke lenge til.

Verden vil som kjent bedras, men ikke på nynorsk!

Tilbake til første side
Tips en bekjent om golfsiden.com!
Mottakers epost Navn
Din epost Navn

 
 
Annonser
 

Golfnyheter på mail? Send inn din mail adresse til: ramn@online.no 


Henvendelser annonser:
ramn@online.no