Leserbrev Golfbutikken Golfreiser Golfutstyr Smånotiser Ukens turneringer Lær om golf
 

Golfutstyr
tilbake til første side

Meny
Norske/svenske baner
Innendørsgolf
Golf på Internet

Vitser

Amatørgolf
Profesjonell golf
Ukens golftips
Golf på TV
 

 

 
Golfutstyr
Tilbake til første side
Tilbake til utstyrssiden

ALLE KØLLER GIR BACKSPIN  
Av: Matz Modéer

 Det kan kanskje virke som trolldom når man ser en ball lande på greenen og rulle bakover! Det er selvfølgelig ikke noen "trolldom" knyttet til dette, men nokså sammensatt mekanikk. Både kølle, bane, ball og spiller kan påvirke graden av backspin.

 Kølleavhengig backspin

 Graden av kølleavhengig backspin er hovedsakelig knyttet til køllens loft. En driver med 10° loft gir rundt 3000 omdreininger i minuttet, mens en wedge med 55° loft kan gi mer enn 10 000 omdreininger i minuttet. Mekanikken bak "loft-backspin'et" fremgår av figuren nedenfor:

 
 

 

Figuren viser en jernkølle med 45° loft, som blir slått parallelt med bakken. Når køllehodet treffer ballen, blir køllehodets kraft overført til ballen som én kraft rett mot ballens sentrum og én kraft langsmed ballens overflate. Køllens kraft er tegnet med en blå pil, og kreftene på ballen med én grønn og én rød pil. Den grønne kraften gir ballen sin hastighet fremover/oppover, og den røde kraften gir ballen sitt backspin.

Samspillet mellom kreftene er alltid som vist i figuren. Hva det betyr for ulike loft fremgår av figuren nedenfor:

 
 

Selv om kraften fra køllen er lik, vil derfor lite loft gi lite backspin og mye loft gi mye backspin.

En annen kølleavhengig faktor er ruheten hos slagflaten. Jo større friksjonen er mellom ball og slagflate, desto bedre vil køllen nappe tak i ballen og derved gi mer backspin. Det finnes slagflater med spesielt ru belegg, og belegg som holder seg ru over lenger tid enn det en normal sandblåsing vil gjøre. Køllehoder med slike slagflater gir naturligvis mer backspin.

Slagflater av gummiliknende materialer er en annen måte å øke slagflatens mekaniske heft mot ballen. Ballen synker litt inn i slagflaten og køllen napper derfor tak i ballen på tilsvarende måte som de ru beleggene. Køller med mykere slagflater fremmer et følsomt spill, dessverre har de en tendens å slites ned fort.

Baneavhengig backspin

De riller som finnes på slagflater er ikke der for direkte å påvirke backspin'et. De fungerer som "dreneringsgrøfter" ved spill i vått eller høyt gras. Under slike forhold fremmer rillene derfor bedre kontakt mellom ball og slagflate, og slik et mer forholdsuavhengig backspin.

Noen ganger vil gras eller blader, til tross for rillene, merkbart redusere ballens backspin. Hvis dette skjer, kalles ballen en ”flyer” (engelsk uttale). Den har lite backspin, og ballbanen blir mye lengre enn tilsiktet. Noen spillere velger derfor å slå med en mer loftet kølle fra vått eller høyt gras, for å kompensere for en eventuell ”flyer”.

Ballavhengig backspin

Størrelsen på ballavhengige backspin er knyttet til ballens oppbygging. Effekten er liknende den som er nevnt for slagflater av gummiliknende materialer. En mykere ball vil bli mer deformert mot slagflaten, derfor får køllen bedre tak på ballen og backspin'et øker.

Eksempler:
·       
En Balataball er mykere enn en Surlynball. Balataballen gir derfor mer backspin
·       
En varm ball er mykere enn en kald ball. Varme baler gir derfor mer backspin.

Spilleravhengig backspin

Graden av spilleravhengig backspin er knyttet til både svinghastigheten ved balltreff og angrepsvinkelen mot ballen.

En høy svinghastighet gir en større kraft mot ballen enn en lav svinghastighet. En høy svinghastighet gir derfor et større backspin enn en lav svinghastighet:

 

 
Det blir ofte anbefalt å slå ned og gjennom ballen. Det er ikke uten grunn, hvis et ned-og-gjennom slag blir utført korrekt, er det bedre av flere grunner. Her handler det om backspin.

 

Hvis et ned-og-gjennom slag skal gi optimal backspin, må det bli utført med samme skaftvinkel som slag parallelt med bakken. Figuren nedenfor viser to slag med samme kraft og samme skaftvinkel men med forskjellige angrepsvinkler. Det blir mer backspin fordi slaget er rettet litt ned mot bakken:

 
 

 
Hvis slag som er rettet litt ned mot bakken blir utført kun ved at skaftvinkelen blir endret, er resultatet en lavere ballbane med uforandret backspin.

De fleste spillere som slår ned-og-gjennom slag, slår en mellomting mellom det som er optimalt med tanke på backspin og det som kun gir en lavere ballbane. Da effekten på backspin fra ned-og-gjennom slag uansett er relativt begrenset og slaget ikke helt enkelt å gjennomføre, bør motivet for slike slag primært ikke være mer backspin (der finnes andre gode grunner å slå ned-og-gjennom).

Mye mekanikk og mange ord – enkel anbefaling

For de fleste spillere er det mest hensiktsmessig å velge en mer loftet kølle, hvis de ønsker mer backspin.

Tilbake til første side

 
 
Annonser
 

Golfnyheter på mail? Send inn din mail adresse til: ramn@online.no 


Henvendelser annonser:
ramn@online.no