Leserbrev Golfbutikken Golfreiser Golfutstyr Smånotiser Ukens turneringer Lær om golf
    

Golfutstyr
tilbake til første side

Meny
Norske/svenske baner
Innendørsgolf
Golf på Internet

Vitser

Amatørgolf
Profesjonell golf
Ukens golftips
Golf på TV
 

 

 
Golfutstyr
Tilbake til første side
Tilbake til utstyrssiden

02.06.00
OPTIMAL DRIVER LENGDE
Av: Matz Modéer

Alle ønsker å slå langt, spesielt med driveren.  Mange bruker derfor en lang driver, kanskje 46 tommer eller mer.  Slike driverlengder vil i mange tilfeller gi større køllehastighet – men gir de også lengre ballbane?

 Køllehastighet er én sak, og ballhastighet en annen.  Det er selvfølgelig ballhastigheten som direkte angir hvor langt et slag vil bli! 

Dessverre måler man sjelden ballhastigheten direkte. Oftest måler man køllehastigheten og regner deretter ut ballhastigheten.  En direkte måling av ballhastigheten er mye mer interessant en køllehastigheten, da det gjelder å forstå hvilken lengde man optimalt bør ha på sin driver. 

Køllehastighet kontra ballhastighet

Hvis man treffer eksakt midt på slagflaten, vil ballhastigheten øke da køllehastigheten øker.  Men mange slag treffer litt på siden av midten, og mer av energien fra kølle til ball produserer (uønsket) spinn istedenfor hastighet fremover.  Det er nok med noen millimeter skjev treff for at effekten skal være tydelig merkbar!

Figuren under viser både køllehastighet og etterfølgende ballhastighet for en spiller "Sørensen" (verdiene er meget individuelle).  Hvert punkt er et middelverdi fra flere slag:

 
 

 
"Sørensen" er en god spiller, men har problemer med driverlengder fra 45 tommer og oppover.  Hans køllehastighet øker for slike driverlengder, men hans evne å treffe rent minker etter hvert.  Dette gir direkte utslag på hans ballhastigheter, og derfor også på de middellengder han med sikkerhet vil nå. 

Selvfølgelig vil "Sørensen" noen ganger slå meget langt og rett også med 46-47 tommers drivere, men oftest vil slagene med slike køller vri seg uønsket ut i til venstre eller høyre og lengdene vil bli tilsvarende kortere.

På det jevne er "Sørensen" best tjent med en driverlengde på 44,5 tommer. 


Hva bruker man på tourene?
Svært mange tour-spillere bruker drivere i området 44-45 tommer.  Jeg synes det er et tankekors at spillere av slik kaliber ikke bruker så lange driver's som mange amatører! 

Tom Lehman 44,5 tommer
Phil Mickelson 45,0 tommer
David Frost 44,5 tommer
Hal Sutton 45,0 tommer
Notah Begay III 45,0 tommer
Ernie Els 44,0 tommer
Scott Verplank 45,0 tommer
Jeff Maggert 45,0 tommer
Ben Crenshaw 44,0 tommer....

Anbefaling
Du kan ha svært mye å vinne på etablere ditt eget diagram over køllehastighet og ballhastighet som funksjoner av driverlengden.  En jevn og god drive kan gjøre underverk med enhver score!

Når du tester, må de forskjellige køllene være like, unntatt lengdene selvfølgelig.  Vær helt sikker på at ballhastigheten blir målt direkte ellers har testen lite for seg. 

Sammenfatning
Svært mange golfspillere bruker feil køllelengde i sin driver.  Dette er helt unødvendig og kan fort bety mange ekstraslag, ikke minst på grunn av den ødelagte selvtillit som mindre gode driverutslag ofte medfører. 

Artikkelen viser på at den primære parameteren ved valg driverlengde er den ballhastighet man i snitt oppnår.  Ballhastigheten bli målt direkte!

Tilbake til første side

 
 
Annonser
 

Golfnyheter på mail? Send inn din mail adresse til: ramn@online.no 


Henvendelser annonser:
ramn@online.no