Leserbrev Golfbutikken Golfreiser Golfutstyr Smånotiser Ukens turneringer Lær om golf
  

Golfutstyr
tilbake til første side

Meny
Norske/svenske baner
Innendørsgolf
Golf på Internet

Vitser

Amatørgolf
Profesjonell golf
Ukens golftips
Golf på TV
 

 

 
Golfutstyr
Tilbake til første side
Tilbake til utstyrssiden

ER DYRE KØLLER BEDRE ENN BILLIGE?  
02.07
Av: Matz Modéer

"Man får det man betaler for" sier noen.  Dette stemmer sikkert for noen produkter/tjenester – men nødvendigvis ikke for golfkøller.  Dessverre er svaret ikke enkelt, og i artikkelen blir kun noen sider ved det hele belyst.

Det finnes mange forskjellige køller på markedet.

Noen køller kommer fra ofte omtalte produsenter.  Eksempler på slike er Callaway, Cobra, Ping, Taylor Made og Titleist.  Du kan gjerne identifisere ofte omtalte produsenter som de som har én eller flere profesjonelle (Tour-)spillere knyttet til seg.

Noen køller kommer fra faglærte køllemakere.  Hver kølle er håndlaget av køllemakeren, til forskjell fra de masseproduserte køllene fra produsentene ovenfor (disse selger også "køllemakerkøller", men her bygger køllemakeren kun prototypene og de køller som de tilknyttede profesjonelle spillerne bruker).

Noen køller kommer fra mindre kjente kølleprodusenter/ikke faglærte køllemakere.  Disse køllene kan ha meget sprikende egenskaper.  

Køller fra ofte omtalte produsenter
Det som hovedsakelig skiller køller fra ofte omtalte produsenter fra hverandre er vektfordelingen i køllehodene.  Ofte kommer skaftene fra samme underleverandører (Aldila, True Temper, Swix, ...) og grepene fra samme underleverandører (Golf Pride, Winn, Kelmac, ...).  


For noen spillere er vektfordelingen i et Callawayhode god, for andre er vektfordelingen i et Pinghode god, for andre igjen er vektfordelingen i et Titleisthode god, ...


Den eneste muligheten å få vite hvilken vektfordeling som passer akkurat deg, er å teste forskjellige typer hoder i ellers helt identiske køller.  Selvfølgelig finnes det forskjellige retningslinjer ved slike valg, et eksempel er at nybegynnere sjelden spiller godt med køller hvor vekten er jevnt fordelt utover køllehodet, mens bedre spillere ofte foretrekker akkurat slike køllehoder.  Dette bør en PGA eller PCS Professional kunne hjelpe deg med.

Køller fra ofte omtalte kølleprodusenter er i utgangspunktet montert likeverdig.  Det finnes ikke holdepunkter å si at noen er bedre eller dårligere i slik måte enn andre.  

Du skal imidlertid vite at én eller flere av køllene i et sett fra disse produsentene ikke sjelden har relativt store avvik fra oppgitte data.  Hvis du for eksempel har jernkøller fra en produsent i denne gruppen, og du har én eller to favoritter blant disse køllene, er det gjerne slik at de "dårlige" køllene ikke harmonerer med de "gode".  Alle dine køller skal selvfølgelig være favorittkøller!

Køller fra faglærte køllemakere
Håndlagde køller fra en faglært køllemaker skal ikke ha noen avvik fra oppgitte spesifikasjoner.  Disse køllene skal i tillegg ha spesifikasjoner som akkurat passer din sving og ditt spill.  Det er ikke tilfeldig at de fleste virkelig gode golfspillere spiller med håndlagde køller!

En faglært køllemaker bruker gjerne køllehoder fra produsenter som kun leverer til denne yrkesgruppen.  Gode eksempler er KZG-, John Letters- og Toski-hoder.  Skaft og grep fra en faglært køllemaker er de samme som de ofte omtalte produsentene bruker.  

Prisen for håndlagde køller bør ikke være høyere enn for industrielt produserte køller.  Selv om en håndlaget kølle tar lang tid å bygge, har den enkelte køllemaker ikke tilnærmelsesvis det samme markedsføringsbudsjett (som du betaler) som de ofte omtalte produsentene har.

Køller fra mindre kjente kølleprodusenter/ikke faglærte køllemakere  

Det som hovedsakelig skiller ut køllene fra mindre kjente kølleprodusenter/ikke faglærte køllemakere, er selve monteringen.  De er altfor ofte meget dårlig montert, slik at egenskapsbildet spriker i alle retninger.  Ikke sjelden vil det være umulig å spille golf med slike køller, de minner mer om generelle slagredskaper enn om golfkøller.

Dessverre blir slike køller ikke sjelden solgt sammen med køller fra ofte omtalte produsenter.  Her må du spørre deg rundt, helst til flere kilder, hvis du er usikker.  Ikke aksepter argumenter som "Disse har vi solgt mye av" eller "Dette er en rimelig og god kølle". Selv om noen du kjenner er fornøyd med køller fra denne kategorien, kan de du får levert være meget forskjellige (også om de ser like ut).  

Hvis du av en eller annen grunn ønsker å kjøpe køller fra en mindre kjent kølleprodusent/ikke faglært køllemaker, er min anbefaling å få målt parametrer som loft, lie, face angles, frekvenser, grepstørrelser, køllelengder, svingvekter og totalvekter før du bruker køllene.  Hvis det målte egenskapsbildet spriker altfor mye, kan du da bare levere køllene tilbake innenfor rammen av kjøpsloven.

Sammenfatning

Det er ikke enkelt å kjøpe golfkøller.  Markedet er stort og til dels uoversiktlig.  Mine anbefalinger er:

·  Køller fra ofte omtalte produsenter er oftest gode, selv om de kan koste svært forskjellig.  Prisen er i mange tilfeller satt fra andre grunner enn de rent golftekniske.

·  Køller fra faglærte køllemakere skal ha spesifikasjoner som akkurat passer din sving og ditt spill. Prisen for håndlagde køller bør ikke være høyere enn for industrielt produserte køller.

·  Køller fra mindre kjente kølleprodusenter/ikke faglærte køllemakere kan være gode.  Du bør få målt egenskapsbildet før du bruker køllene.  Spriker egenskapene altfor mye, bør du heve kjøpet.

Hvordan foreslå temaer til artikler?

Skriv en enkel e-post til ramn@online.no eller til 4Most@Golf.no

Dine forslag blir tatt alvorlig.  Garantert!

Tilbake til første side

 
 
Annonser
 

Golfnyheter på mail? Send inn din mail adresse til: ramn@online.no 


Henvendelser annonser:
ramn@online.no