Leserbrev Golfbutikken Golfreiser Golfutstyr Smånotiser Ukens turneringer Lær om golf
  

Golfutstyr
Tilbake til første side

Meny
Norske/svenske baner
Innendørsgolf
Golf på Internet

Vitser

Amatørgolf
Profesjonell golf
Ukens golftips
Golf på TV
 

 

 
Golfutstyr
Tilbake til første side
Tilbake til utstyrssiden


ET MEKTIG ANGREPSVÅPEN

Av: Matz Modéer


Presisjon, følelse, backspin, ballbane og distanse – disse fem parametrene er hovedparametre ved tilpasning av golfkøller.  Det er imidlertid kun én faktor som tydelig påvirker alle fem hovedparametrene:

Sett makeup'en. 

Denne kan være et mektig angrepsvåpen!

"7-er wood's er for seniorer."

"Jeg har driver, 3- wood, 1-PW jern, SW og pøtter." 

"Han slår 120 meter med wedgen!  Woow!" 

"Den 9'ern går 140 meter!" 

Dette er ikke uvanlig å høre – og altfor mange spiller langt unna sin beste golf på grunn av feil køllevalg. 


En forståelig - men merkelig utvikling

Loft for jern-køller har forandret seg kraftig de siste 10-årene. 
En moderne PW har i dag gjerne mindre loft enn det som for ikke så lenge siden var vanlig for et 9'er jern.

Moderne er laveste kurve
Samtidig har køllelengden også forandret seg. 
I dag er køllene gjerne 1 tomme lengre enn det som var vanlig for ikke så mange år siden.

Moderne på høyeste kurve.  
Av disse grunner, loft-endringen og køllelengde-endringen, går en moderne kølle tilsynelatende lenger enn før. 

Det er lett å forstå hvorfor denne utvikling har kommet, det er i stor grad kampen om markedsandeler blant kølleprodusentene: "Vår kølle går lengst!" 

Samtidig er det en merkelig utvikling.  Et moderne 9'er jern er identisk med det som for ikke så lenge siden var et 7'er jern, o.s.v.  Men da det har ikke kommet noe moderne 10'er og 11'jern som erstatning for den tidligere 8'ern og 9'ern, har det blitt mye vanskeligere å slå de så viktige slagene fra 100 meter og inn! 

En annerledes måte å velge set-makeup  
Istedenfor å velge sett fra køllenummer, kan man velge med utgangspunkt i hvor langt man slår med køllene.  En slik fremgangsmåte resulterer nesten ufeilbart i bedre golf! 

Hvis en spiller "Olsen" slår 230 meter med en driver og 50 meter med en lob-wedge, er det 15 meter mellom hver kølle i serien (K1 betyr Kølle nummer én o.s.v.):

 

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K10

K11

K12

K13

230

215

200

185

170

155

140

125

110

95

80

65

50For "Olsen" kan det bety ett sett ifølge figuren:

 "Olsen" greier å slå godt med et 3'er jern.  Mange andre skulle kanskje brukt 7'er wood istedenfor 3'er jern og andre igjen 9'er wood istedenfor 4'er jern.  Poenget er å velge køller som gir en jevn slaglengdefordeling innen den aktuelle spillerens maks- og min-slaglengder! 

I tilfellet "Olsen" er 6'er jernet tatt vekk, for å gi plass til de andre køllene.  Loftene på køllene rundt 6'ern er derfor loftjustert noen grader.
For at "Olsen" skal få jevn lengdefordeling også for sine wedger, er de ikke like lange (som de ellers ofte er). For "Olsen" passer det med 9i = 36", PW = 35,5", GW = 35", SW = 34,5" og LW = 34". (For andre spillere passer det med helt andre lengder.) 

Sammendrag  
God repeterbar golf er ikke et spill med "omtrent" i vokabularet, det er et eksakt spill. En måte å gjøre spillet mer eksakt, også under press og ikke bare under "koserunder", er å ha en jevn slaglengdefordeling for fulle slag gjennom hele settet! 

Det krever en god del arbeid å få til et slikt sett. Resultatet er imidlertid bedre golf og jevnere resultater! Hvem ønsker ikke akkurat det?!Tilbake til første side 
 
 
Annonser