Leserbrev Golfbutikken Golfreiser Golfutstyr Smånotiser Ukens turneringer Lær om golf
  

Golfutstyr
tilbake til første side

Meny
Norske/svenske baner
Innendørsgolf
Golf på Internet

Vitser

Amatørgolf
Profesjonell golf
Ukens golftips
Golf på TV
 

 

 
Golfutstyr
Tilbake til første side
Tilbake til utstyrssiden

WOOD'EN WOODS OG METAL WOODS
Av: Matz Modéer

Frem til 1980-1985 var en wood tilvirket av «wood».  De ypperste hodene var tilvirket av persimmon (tre fra svart daddel), mens de rimeligere var tilvirket av laminert tre.  Fra 1985 tok metal woods over markedet, og mange opplever disse nye hodene som bedre.  Det som ikke ble/blir fokusert på, er det som ble mistet...

Ved samme vertikale plassering av tyngdepunktet og samme loft, vil en wood'en wood (ww) og en metal wood (mw) gi samme ballbane og slaglengde forutsatt en ren treff midt i slagflaten.

Ofte men ikke nødvendigvis har en mw litt lavere tyngdepunkt, og vil da gi høyere ballbane ved samme loft – den effektive loften blir litt større.  En spiller som i utgangspunktet bruker for lite loft, og dét er svært vanlig (sic!), vil derfor gjerne oppleve at hans 10° mw gir mer slaglengde enn en 10° ww.  I dette ligger mye av fremgangen hos mw's! 

Forskjellig gear effekt
Et treff utenfor midten av slagflaten med en wood vil gi en rotasjon av køllehodet rundt hodets tyngdepunkt.  Jo lengre avstanden fra tyngdepunktet til slagflaten er, jo mer spinn vil denne rotasjonen gi ballen.

Et treff mot hodets fremre del gir ballen draw-spinn og en treff mot hodets bakre del gir den fade-spinn, man kaller dette for gear effekten:


 

 

Den hovedsakelige forskjellen mellom en ww og en mw er plasseringen av tyngdepunktet i forhold til slagflaten.  En ww har tyngdepunktet langt bak slagflaten, mens en mw har tyngdepunktet like bak slagflaten.  En ww har derfor mye større gear effekt enn en mw. 

Bulge
Med 'bulge' menes krummingen av slagflaten fra hel til tå.  Både ww og mw har en bulge med en radius på cirka 25 centimeter.

Ett motiv for bulge på en ww er:
Ved treff utenfor midten av slagflaten vil ballen få sidespinn på grunn av gear effekten.  En altfor stor effekt av sidespinnet vil bli motvirket av bulge'n, slik at ballen forlater køllen litt til siden for målet – for deretter å skru seg inn mot det igjen. 

Ett motiv for bulge på en mw er:
Man ønsker å gjøre slagflaten så tynn som mulig, for å kunne plassere mer materiale i tå- og hel-områdene.  Bulge'n gjør at den meget tynne slagflaten får tilstrekkelig styrke, tå/hæl-vektingen gjør hodet mer forlatende. 

En wood'en wood kontra en metal wood
Hvis et urent treff ikke er helt ute på tåen eller hælen (da går det uansett ikke så bra), kan en ww medføre at flere baller lander på relativt trange fairway's.  På grunn av det større sidespinnet ved slike treff, vil en ww i dette tilfelle gi litt mindre slaglengde (5-10%).  Den innlysende fordelen kan være at ballen ligger på fairway!

En mw er mer forlatende, nesten rene treffer vil i stort sett være like gode som helt rene treffer.  For mer urene treff vil en mw gå til venstre eller høyre.  Sidespinnet vil forsatt være relativt lite, og slaglengden blir nesten som for helt rene treffer. 

Forskjellene og mulige konsekvenser er forsøkt illustrert nedenfor:

Her er blå linje resultatet av treff midt i slagflaten, både for ww og mw, samt treff noe til siden for midten for mw.  Grønne linjer er resultater for treff utenfor midten av slagflaten for en ww.  Røde linjer er tilsvarende resultater for en mw. 

Anbefalinger
·       
Spillere som konsekvent treffer midt på eller nesten midt på slagflaten, bør velge metal woods.
·       
Spillere som ofte treffer utenfor midten av slagflaten, kan med fordel velge wood'en wood's (også de finnes i oversize, opptil 250 cc). 
·       
Alle spillere bør ha driver-loft som gir maksimal slaglengde ved treffer midt på slagflaten.  Optimal driver-loft er svært ofte større enn det man tror. 

Tilbake til første side

 
 
Annonser
 

Golfnyheter på mail? Send inn din mail adresse til: ramn@online.no 


Henvendelser annonser:
ramn@online.no