Leserbrev Golfbutikken Golfreiser Golfutstyr Smånotiser Ukens turneringer Lær om golf
    

Nyheter

Meny
Norske/svenske baner
Innendørsgolf
Golf på Internet

Vitser

Amatørgolf
Profesjonell golf
Ukens golftips
Golf på TV
ARKIVET
Golfaksjebørsen
 
Sitatet

"The more I practice, the luckier I get"


BEN HOGAN
 
 

Nyheter

Tilbake til første side 

02.03
117.000 medlemmer i NGF, men hvor mange golfspillere er det i Norge?
Statistikk med store mangler gir inntrykk av at golfsporten er større enn det den er.

I følge de siste tallene fra Norges Golfforbund får vi vite at det er 117.000 medlemmer i norske golfklubber. Alle disse skal i år betale kr 130,- i avgift til golfforbundet.

Mange med flere medlemskap
Da vi startet arbeidet med å kartlegge hvor mange golfspillere som finnes i Norge var det naturlig å starte i Golfforbundet. I startfasen i fjor fikk vi vite at det kunne dreie seg om et par tusen som har dobbeltmedlemskap. Dette fikk vi ikke til å stemme med magefølelsen og ble nysgjerrige.

Etter å ha snakket med en rekke store og små klubber rundt om i landet, ble vi fort klar over at dette ikke stemte. Hvor mange som spiller golf i Norge - antall golfspillere - er det umulig å få noen oversikt over.

I en ny telefonsamtale med NGF 1. mars fikk vi vite: -
Vi har alt for dårlige registre. For gamle datasystemer gjør at vi ikke har oversikt over hvor mange som spiller golf i Norge.

I Golfforbundet har vi tidligere, som nevnt, fått opplyst at det "ikke er mange med doble medlemskap", og at vi i vårt miljø kjenner de fleste av dem.

Dette er ikke riktig

I hvert fall ikke i følge Golfsidens undersøkelse 
Her på Golfsiden har vi spurt våre lesere om de er medlemmer i flere enn en golfklubb. Over 51% av nesten 700 avgitte svar forteller at de er medlemmer i mer enn en klubb!

Nå har det seg nok slik at de som leser Golfsiden er meget interessert i golf, og vi ser ikke bort fra at våre lesere er overrepresentert i denne sammenhengen. Dette er selvsagt bra for våre annonsører. Likevel er det et alt for stort sprik mellom "et par-tre prosent dobbeltmedlemskap" (tall fra forbundet) og vår undersøkelse som antyder at det bare er 60.000 golfspillere i Norge når vi legger undersøkelsen til grunn. Sannheten ligger et sted mellom 60.000 og 115.000.

Golfsiden har også spurt en rekke daglige ledere og andre som presumptivt burde ha greie på dette temaet. Svært mange tipper at 20-30% av norske golfspillere har flere enn et medlemskap.

I Arendal og Omegn GK er det anslagsvis 800 av 1.800 medlemmer som har flere enn ett medlemskap. I Kragerø er andelen rundt 66%! En klubb som Miklagard har registrert 794 medlemmer hvorav 592 har Miklagard som hjemmeklubb. Hvor mange av de 592 som har flere medlemskap, vites ikke. Men 202 medlemmer har altså en annen hjemmeklubb enn Miklagard og regnes således dobbelt i NGFs statistikk - i tillegg til alle de andre som har doble medlemskap.

I klubber i typiske ferieområder er det svært mange av medlemmene som har flere medlemskap. Vestfold GK, Larvik GK, Tjøme GK, Nøtterøy GK, Onsøy GK, Kristiansand GK og Evje GK kan stå som eksempler.

Vi siterer en av administratorene i en av de større klubbene i landet: - Hadde NGF hatt en god IT-løsning, ville det ikke vært noe problem å se hvor mange reelle golfspillere det finnes i Norge.

Bladet Norsk Golf trykkes i 80.000 eksemplarer. Vi vet (fra forbundet) at det etter utsendelse av hvert nummer av bladet kommer massevis av blader i retur. Det er meningen at hver husstand skal ha en utgave av bladet. To ganger har denne skribents familie hatt medlemskap i andre klubber. Begge gangene klarte ikke systemene å fange opp at vår familie bare er en husstand, og vi fikk flere blader. Vi er ikke alene om dette. Eksemplene er mange.  Dermed får vi ikke mye hjelp til å anslå hvor mange som spiller golf i Norge ved å forsøke å vaske tallene mot distribusjon og opplag på publikasjonen fra Se og Hør-forlaget.

De siste par årene har veksten i antall registrerte medlemmer i Golfforbundet avtatt. Vi tror den viktigste årsaken til dette er at antall medlemskap pr. golfspiller er gått ned. Da banebyggingen var på sitt "kraftigste", var det mange eksisterende medlemmer som kjøpte andeler. Dermed fikk vi en kunstig oppblåsing av tallene slik at antall medlemskap og antall personer som spiller golf sprikte kraftig. Folk forstår etter hvert at de ikke trenger mange medlemskap. Greenfee er OK - bortsett fra feriemedlemskapene.

Er vi mellom 70.000 og 90.000 golfspillere?
Etter samtaler med forbundet, golfklubber, golfinvestorer, en undersøkelse her på Golfsiden, samtale med bladet Norsk Golf m.m. er vi kommet frem til at et sannsynlig antall golfspillere i Norge kan ligge på 80.000-85.000. Kanskje også dette anslaget er for høyt!

4 millioner ekstra til forbundet?
Hvert medlem betaler i år 130 kroner i avgift til NGF. Vi skal huske på at mange golfspillere sitter på både 3, 4 og 5 medlemskap i ulike klubber. Hvis det er 30.000 "flermedlemskap" i Norge, betyr det at forbundet får inn kr 130x30.000=3,9 millioner kroner fra spillere som betaler sin avgift flere ganger fordi de er medlemmer av flere klubber. Hyggelig for forbundet. Kanskje ikke så rart at de ikke setter så mye inn på å rydde opp i saken? Kanskje det er meningen at man skal betale for medlemskapet og ikke for sin person?

Hva med dobbelstøtte fra Idrettsforbundet?
Det gis støtte fra Idrettsforbundet til idrettsutøvere under 19 år. Det er sikkert ikke så svært mange som har doble medlemskap som er under 19 år, men det er en del. Rent prinsipielt er dette viktig slik at man ikke får utbetalt penger flere ganger for en og samme person. Vi minnes at en del ungdomslag innen politikk og språk ble truet med fengsel og bøter for "uryddig" omgang med medlemstall. Om det vi her skriver om, er like straffbart hvis "myndighetene" finner ut at medlemstallene ikke stemmer, vet vi ikke noe om. Det hadde imidlertid vært flaut om golfen skulle måtte forklare seg om dobbeltelling av aktive utøvere i gentleman-sporten golf med tilhørende feilaktige overføringer av penger.

Det er en rekke forhold som gjør at vi aldri får vite nøyaktig hvor mange golfspillere vi har i Norge; manglende innrapportering av dødsfall, flytting, svake registreringsrutiner i flere ledd ikke minst i klubbene, ulike medlemskategorier etc..

Men noe bedre enn anslag enn "et par-tre tusen" dobbeltmedlemskap bør vi vente å få fra forbundet når/hvis de får bedre IT-systemer og innrapporteringsordninger fra klubbene.

Når det skjer? Tja. I mellomtiden tikker det inn millioner av kroner fra dobbel- og trippelbetalende medlemmer. Hyggelig for et forbund med 14 ansatte (i følge web'en), en til er på vei inn og en arbeidende styreformann. Idrettsforbundet sentralt har til sammenligning 17 ansatte.

Det burde kunne gå an å finne ut hvor mange golfspillere det er i Norge ved å se på spillernes hjemmeklubb. Men her er enda et problem. Etter det vi hører ute i klubbene, er det en del som har flere hjemmeklubber. Dette er ikke lov, men det er mye som ikke er lov her i livet...


Tilbake til første side
 
Tips en bekjent om golfsiden.com!
Mottakers epost Navn
Din epost Navn

 
 
Annonser
 

Golfnyheter på mail? Send inn din mail adresse til: ramn@online.no 


Henvendelser annonser:
ramn@online.no