Leserbrev Golfbutikken Golfreiser Golfutstyr Smånotiser Ukens turneringer Lær om golf
    

Nyheter

Meny
Norske/svenske baner
Innendørsgolf
Golf på Internet

Vitser

Amatørgolf
Profesjonell golf
Ukens golftips
Golf på TV
ARKIVET
Golfaksjebørsen
 
Sitatet

"The more I practice, the luckier I get"


BEN HOGAN
 
 

Nyheter

Tilbake til første side 

16.01 IT-saken m.m.:
Det murrer i golf-Norge
Det er til dels stor misnøye med Golfforbundet ute i klubbene for tiden - av flere årsaker. Beslutningen er tatt om hvilket IT-system Norges Golfforbund skal satse på. Golfpresident Christian Anker-Rasch vil ikke røpe beslutningen overfor Golfsiden. Den skal offentliggjøres på mandag.

IT-saken
IT-saken var en mye større sak enn bladsaken da det var full opprydning på forbundskontoret for noen år siden og Åge Styve måtte gå fra jobben (selv om han sluttet av egen fri vilje). Bladsaken, hvor Se og Hør endte opp med å lage Norsk Golf, ble en temmelig god avtale til slutt. Spesielt når alternativet kanskje var å lage badet selv med garantert dårligere økonomi for forbundet.

IT-saken var imidlertid en meget stor trussel for forbundet og holdt på å knekke hele NGF.

I dag ser vi at det er sterk misnøye ute i klubbene med håndteringen av IT-saken.

Det er nedsatt et IT-råd hvor det i og for seg er dyktige folk, men ingen av klubbenes representanter i dette rådet har spisskompetanse innen IT. Det hevdes at NGF har valgt å satse sterkt på Idrettsforbundets egne krefter uten at golfklubbene som "eier" forbundet er blitt hørt i tilstrekkelig grad. Noen snakker om fullstendig overkjøring av klubbene i denne saken.

NGF har ingen lett oppgave i IT- saken. Klubbene er frustrerte blant annet fordi de skal sende ut kontingentkrav for å få penger inn til bunnskrapte klubbkasser. Dette er en sak som haster.

Klubbene har fått tilbud om å fortsette med GK96, som er et "steinalderprodukt". Prisen er for sikkerhets skyld fordoblet siden i fjor og koster nesten 30.000 kroner i lisens for 2004.

Teeplay har kommet opp med et booking-system som mange har vært fornøyde med. Nå kommer også et fullstendig system som klubbene kan bruke. Det skal være ferdig i februar.

Albatross er et annet system (tysk) som blant annet har vært utprøvd med gode resultater i Sola GK. Her er det lagt ned mye tid og ressurser for å overbevise Golfforbundet om fortreffeligheten i systemet.

Idrettsforbundet har også et system, men dette er ikke særlig egnet for golfklubbene - i hvert fall ikke de store - etter det Golfsiden erfarer i samtaler med noen av de største klubbene.

Kanskje det finnes andre aktuelle systemer. Golfbox er et dansk system som har vært i virksomhet i en håndfull klubber i Danmark i fjor. Dette systemet er heller ikke fullt ferdig.

Beslutningen om valg av IT-system ble tatt 16. januar rett etter lunsj - helt i tråd med NGFs tidsplan. Vi får håpe at klubbene blir fornøyde og at det valgte systemet også kan brukes av de store klubbene som har flest medlemmer.

Hva gikk 9,5 millioner kroner til?
NGF har tatt inn (i runde tall) 5 millioner i 2001og 3,5 millioner i 2002 i IT-avgift. I tillegg ble det brukt rundt 1 million kroner i fjor for å bli kvitt avtalen med GolfaXess. Til sammen nesten 10 millioner kroner. Når vi spør klubber hva de har fått igjen for disse pengene, er svaret gjennomgående: INGEN TING.

Kompensere for "tapte inntekter"
På Golftinget i høst ble det vedtatt å senke avgiften til NGF med 30 kroner til 130 kroner. Opprinnelig ble det foreslått 130 kroner i medlemsavgift og 30 kroner i IT-avgift. Etter et forslag om å droppe IT-avgiften fra Oslo GK, kom de endelige Ting-papirene med forslag om en medlemsavgift på 160 kroner! Da måtte det et BENKEFORSLAG til for å få redusert avgiften med 30 kroner. Dette falt styret og administrasjonen i NGF tungt for brystet. President Christian Anker-Rasch var raskt ute med å fortelle at nå må forbundet arbeide med å finne andre inntektskilder.

Kanskje kostnadene kan reduseres? Kanskje vedtaket på Golftinget var et signal om at golfklubbene mener at NGF er blitt for stort og kan drive billigere?

Prisen på handicap-kort opp med 300%
Handicapkortet er nå blitt et forretningsområde for NGF. Eller hvordan skal man tolke at handicapkortet nå koster klubbene 4 kroner mot 1 krone i fjor? Det gir anslagsvis 300.000 i tillegg i kassa i NGF. Tallet er trolig betydelig mindre fordi det er mange som er medlem av flere klubber. En annen sak er at dette kortet etter manges mening burde vært inkludert i den avgiften som medlemmene allerede betaler til NGF. Dette er nok et forsøk på å ta inn igjen de "tapte" pengene som ble vedtatt på tinget i form av redusert kontingent.

Frustrasjon i klubbene
Golfsiden har erfart til dels betydelig frustrasjon rundt omkring i klubbene. En mann som har hevet røsten sin, er Kurt Hokland. Han er ikke særlig fornøyd med NGFs håndtering av IT-saken. Han sitter i Teeplay og er selvsagt part i saken. Hvis det er avgjørende å være venn med forbundet, lander nok ikke kontrakten på Teeplay når denne blir offentliggjort 19. desember.

Kurt Hokland skrev i forkant av Golfmessen i uke 2 2004 et brev som Golfsiden har kommet over. Her kan du selv lese det hele. Her er brevet


I en av klubbene Golfsiden har vært i kontakt med opplevde vi følgende hjertesukk:

" Vi ser ikke bort fra at forbundet har vokst seg for stort og sitter og organiserer seg selv i stedet for å serve klubbene."

Det er et stort problem at administrasjonene i klubbene kjenner til disse problemene med forbundet. Men på Tinget sitter de tillitsvalgte representantene som mangler den inngående kunnskapen i disse sakene dessverre. Dette er helt naturlig da de ikke har den daglige kontakten med forbundet.

Det murrer opplagt i Golf-Norge. Vi håper stridsøksen nå kan begraves slik at stemningen mellom toneangivende klubber og forbundet kan bli som det skal være; trivelig, hyggelig og smilende.

Vi kjenner de fleste av de involverte personer. Samtlige er meget hyggelige. De vi har vært i kontakt med, presiserer at dette går på sak og ikke personer.


Tilbake til første side
Tips en bekjent om golfsiden.com!
Mottakers epost Navn
Din epost Navn

 
 
Annonser
 

Golfnyheter på mail? Send inn din mail adresse til: ramn@online.no 


Henvendelser annonser:
ramn@online.no