Leserbrev Golfbutikken Golfreiser Golfutstyr Smånotiser Ukens turneringer Lær om golf
    

Nyheter

Meny
Norske/svenske baner
Innendørsgolf
Golf på Internet

Vitser

Amatørgolf
Profesjonell golf
Ukens golftips
Golf på TV
ARKIVET
Golfaksjebørsen
 
Sitatet

"The more I practice, the luckier I get"


BEN HOGAN
 
 

Nyheter

Tilbake til første side 

10.06 NGF endelig på banen:
Men tallene lar vente på seg ennå en stund
Etter en sterk debatt omkring antall norske golfspillere kontra antall medlemmer i norske golfklubber har nå endelig Golfforbundet kommet på banen. Innen de endelige tallene på antall medlemmer endelig kommer fra golfforbundet, blir vi ikke overrasket hvis de overstiger 100.000. Det kryr av grønt kort kursdeltakere for tiden. Tusenvis står i inngangsporten til golfsporten og er kommet innenfor før vi får de endelige tallene. Før de endelige tallene ligger på bordet, har NGF gitt ut en pressemelding som er gjengitt i sin helhet under disse linjer.

Golfsiden er blant dem som har pekt på dette problemet. Golfforbundet har alltid oppgitt antall medlemskap og ikke antall spillere. Ikke noe galt i det. Men det som etter manges mening er galt, er når "alle andre" oppfatter antall medlemskap identisk med antall golfspillere slik man stort sett kan gjøre i andre idretter. Her eksisterer knapt doble-, triple- etc medlemskap.

Kraftig nedgang i multimedlemskap
Det begynner å bli lenge siden antall medlemskap passerte 100.000 i Norge. Et viktig poeng i debatten, som Golfsiden har pekt på tidligere, er at de siste årene har det vært en kraftig nedgang i multimedlemskap. Dermed har veksten i antall medlemskap vært svakere i følge statistikken, selv om ANTALLET golfspillere har økt kraftig.
Mannen som i vår kunne fortelle om at han hadde 28 medlemskap i norske golfklubber, teller som 28 medlemmer i statistikken. Når han selger 27 av disse til 27 nye spillere vil veksten i antall spillere være 27, mens det i NGF statistikk vil vise en nullvekst!

Sterkere vekst enn statistikken antyder
Golfsiden har grunn til å tro at veksten i antall golfspillere har vært betydelig de siste par årene selv om NGFs tall viser en sterk nedgang i veksten. Dette skyldes det faktum at svært mange med multimedlemskap de siste årene har fått opp øynene for at det ikke er lønnsomt å være medlem i flere klubber. De har solgt seg kraftig ned. De mange investorer som investerte i golfaksjer på spekulasjon selger seg også ned.
Hvor store disse (mørke)tallene har vært, får vi aldri vite. Det fremgår klart i pressemeldingen fra NGF som følger under disse linjer i sin helhet. Sitat 1: "NGF sitt IT-system har frem til i dag ikke klart å skille antall medlemskap og antall medlemmer på en helt korrekt måte."
Dermed kan våre anslag være like gode som noen andres. En ting er sikkert: Da NGF gikk ut med at 100.000 medlemskap var passert for noen år siden, var det langt fra 100.00 golfspillere - hvor langt fra får vi aldri vite. Golfsiden ser ikke bort fra at det I DAG kan være over 100.000.

En annen sak er at tusenvis av medlemmer ikke er på golfbanen en eneste gang i løpet av året og at trolig ikke mer enn rundt 30.000 spiller så mye som en runde pr. uke i de 10-15 ukene hvor landets golfbaner er i brukbar stand. Det er ikke det vi diskuterer, men det har mye å si for de som skal selge golfutstyr, golfklær og bygge golfbaner. Kanskje ikke så rart at vi har hatt svært mange golfkonkurser de siste årene.

Miljøer i og utenfor golfmiljøet har oppfattet antall medlemskap som antall spillere. Det er et viktig poeng.

Golfsiden tar til etterretning følgende fra pressemeldingen Sitat 2: "De nye tallene på antall golfspillere/medlemmer viser at det er noen tusen mennesker som betaler medlemskontingenter til flere enn en klubb og derigjennom flere kontingenter til NGF"
Hvor mange tusen dette var på det meste, vil vi aldri få vite - jfr. Sitat 1.

Golfsiden er glad for at NGF endelig har tatt initiativ til å få vite hvor mange golfspillere vi har i Norge i fremtiden. I fortiden visste vi ikke det. En stor takk til Golfforbundet.

Vi håper også at det blir mange flere som begynner å spille golf.


Pressemelding fra NGF i sin helhet:
Over 100.000 golfspillere i Norge
Det har de siste dagene blitt påstått i ulike medier at Norges Golfforbund (NGF) opererer med kunstig høye medlemstall. Dette vil vi på det sterkeste avvise. Avisartikler, aviskommentarer og artikler i enkelte medier har de siste dagene videreformidlet uriktig informasjon basert på løse påstander og spekulasjoner.

NGF hadde 118 326 medlemskap per 31.12.2003. Enkelte medier vil ha det til at vi feilaktig benytter dette tallet til å omtale det som om det er 118 326 golfspillere i Norge. Dette er feil. I all offentlig informasjon fra NGF omtaler vi medlemsstatistikken som medlemskap. Norges Golfforbund fører sine medlemsstatistikker på nøyaktig de samme prinsipper som de øvrige særforbund i Norges Idrettsforbund og Olympiske komite. Hele innrapporteringen baserer seg ene og alene på golfklubbenes egen innrapportering til forbundet.

Påstandene om at det egentlig kun er om lag 65 000 golfspillere i Norge er nærmest tatt ut av luften. Påstanden tar utgangspunkt i en ikke-vitenskaplig undersøkelse på en web-side, noen telefonsamtaler med tilfeldige personer og opplagstallet til bladet Norsk Golf.

Opplagstallet til Norsk Golf er om lag 70.000. Bladet sendes ut etter prinsippet ”ett blad til hver husstand” og svært ofte finners flere golfmedlemmer i en husstand. Hvilke personer og husstander som skal ha bladet Norsk Golf baseres på klubbenes eget medlemsarkiv.

NGF sitt IT-system har frem til i dag ikke klart å skille antall medlemskap og antall medlemmer på en helt korrekt måte. Men etter at NGF startet med å implementere et nytt IT-system for hele golf-Norge tidligere i år, er vi nå i ferd med å kunne skille dette. Per i dag er det 168 av om lag 200 klubber som har rapport inn sine medlemmer i det nye systemet. Disse 168 klubbene har rapport inn 112.998 aktive medlemskap, og av disse er 4417 personer så langt registrert med mer enn ett medlemskap. På det nåværende stadium er det fremdeles noe usikkerhet rundt dette tallet. Etter en del stikkprøver og analyser av dataene, så er det likevel all grunn til å tro at feilmarginen i registreringene er langt lavere enn 10 prosent. Selv med en slik stor feilmargin, vil det totale antall golfspillere (medlemmer) per dags dato ligge godt over 100.000.

De nye tallene på antall golfspillere/medlemmer viser at det er noen tusen mennesker som betaler medlemskontingenter til flere enn en klubb og derigjennom flere kontingenter til NGF. Kontingenten er det full åpenhet om og for noen er det aktuelt å være medlem i flere enn en klubb. Det er klubbene selv som vedtar kontingenten til NGF og hvordan den skal utregnes. Dette gjøres gjennom demokratisk fattede vedtak i organisasjonens høyeste instans, Golftinget.

Norges Golfforbund har ikke ”solgt noen uskutt bjørn”, og er ikke ute etter å melke noe system med fiktive medlemstall. Vi er stolte av å være blant de hurtigst voksende idrettsforbundene i Norge, og vi er stolte av å organisere over 100 000 golfspillere i Norge.Tilbake til første side

Tips en bekjent om golfsiden.com!
Mottakers epost Navn
Din epost Navn

 
 
Annonser
 

Golfnyheter på mail? Send inn din mail adresse til: ramn@online.no 


Henvendelser annonser:
ramn@online.no