Leserbrev Golfbutikken Golfreiser Golfutstyr Smånotiser Ukens turneringer Lær om golf
    

Nyheter

Meny
Norske/svenske baner
Innendørsgolf
Golf på Internet

Vitser

Amatørgolf
Profesjonell golf
Ukens golftips
Golf på TV
ARKIVET
Golfaksjebørsen
 
Sitatet

"The more I practice, the luckier I get"


BEN HOGAN
 
 

Nyheter

Tilbake til første side 

03.02 Hvor stor er golfsporten?
Hvor mange golfspillere er det i Norge?
Ingen vet svaret. Det føres ikke slik statistikk.


I følge den sist tilgjengelige statistikken fra Norges Golfforbund er det 109.000 medlemskap i norske golfklubber (31. desember 2002).

MEN HVOR MANGE GOLFSPILLERE ER DET? Det vet ingen. Det er nemlig en del tusen golfspillere som er medlem i flere klubber. Mer enn halvparten av alle medlemskapene bare grønt kort. Hvor mange av disse som kan regnes som golfspillere, er et åpent spørsmål. Mange spille rikke i det hele tatt. Det gjør neppe de 5.000 som ikke har grønt kort også. 

Rundspørring
Golfsiden har spurt en rekke klubber om hvor mange dobbeltmedlemmer eller multiple medlemmer i sitt medlemsregister. De viser seg at klubbene - i likhet med forbundet - heller ikke har den fulle oversikt. Likevel har vi fått visse anslag. Vi har også latt de ulike daglige ledere i klubbene anslå hvor mange av medlemmene som har flere enn ett medlemskap. Vi hadde ikke spurt mange klubber før det estimerte antallet var kommet opp i flere tusen.

På forbundshold har vi fått antydet et par-tre tusen. Det er i hvert fall feil. Noen av de daglige lederne mente at tallet på golfspillere som har flere enn ett medlemskap i norske klubber lå mellom 20 og 30%.

Sannheten får vi aldri vite. Hvis vi anslår et sted mellom 10.000 og 30.000 av de medlemskapene som var registrert blant det 109.000 medlemskapene er vi temmelig sikre på at vi er på trygg grunn. Vi skal huske på at en rekke personer også har flere enn to medlemskap.

Mange har medlemskap både hjemme og på hytta. Mange som er flyttet inne til storbyene, har gjerne et medlemskap også der de er oppvokst.

Dobbeltregningen avtar
Sannsynligvis er antall dobbeltmedlemskap i ferde med å avta. Dette skriver vi ut fra de opplysninger vi får fra en temmelig omfattende rundspørring i klubbene. Det er flere årsaker til dette.
- Noen investerte i golfaksjer for noen år siden i håp om at aksjene skulle stige.
- Økonomiske forhold gjør at folk nøyer seg met ett medlemskap.
- Et medlemskap pluss greenfee-spill på andre baner er blitt mer og mer vanlig.

Andelen av doble medlemskap avtar mens antall golfspillere stiger. Men ikke i samme grad som før.

Motivasjonen for Golfforbundet til å rydde opp i statistikken er kanskje ikke så stort. Forbundet har nemlig fått rundt 160 kroner (i år 130 kroner) i inntekt for hvert medlem i norske klubber. Dobbeltmedlemmene har altså betalt dobbel, trippel og mer avgift til Golfforbundet avhengig av hvor mange medlemskap de har. Denne "ekstrainntekten" er selvsagt kjærkommen for forbundet. Hvor mange millioner de har hentet inn fra de som betaler sin avgift flere ganger i løpet av årene, får vi aldri svaret på.

Det utrolige i dagens IT-verden er at Golfforbundet ikke har et datasystem eller register som kan ta seg av dette.

Trolig har dobbeltmedlemmene i Golf-Norge finansiert hele den kostbare og ikke helt vellykkede IT-satsingen. Vi snakker ikke her om bare noen få millioner kroner.

Men tallene får vi aldri på bordet. Det er umulig.

Tilbake til første side
Tips en bekjent om golfsiden.com!
Mottakers epost Navn
Din epost Navn

 
 
Annonser
 

Golfnyheter på mail? Send inn din mail adresse til: ramn@online.no 


Henvendelser annonser:
ramn@online.no