Leserbrev Golfbutikken Golfreiser Golfutstyr Smånotiser Ukens turneringer Lær om golf
    

Nyheter

Meny
Norske/svenske baner
Innendørsgolf
Golf på Internet

Vitser

Amatørgolf
Profesjonell golf
Ukens golftips
Golf på TV
ARKIVET
Golfaksjebørsen
 
Sitatet

"The more I practice, the luckier I get"


BEN HOGAN
 
 

Nyheter

Tilbake til første side

Merkelig indeksering

Det er, etter det vi forstår, NGF som indekserer golfbaner i Norge. Dette gjøres gjerne i forbindelse med slopingen av banen. Vi har i praksis sett at par 5-hullene gjerne får lavest indeks og at par 3 hullene får høyest indeks. Det betyr at par 5 hullene betraktes som vanskeligst og omvendt for par 3 hullene. Dette virker for oss fullstendig på jordet.

Det er flere hensyn å ta i forbindelse med indekseringen slik som odde tall på den ene nihullssløyfen, ikke før lav indeks på de aller første hullene – og de siste m.m.

Likevel blir det ganske tullete når alle par 5 hullene nesten konsekvent får de fire laveste indeksene. Vanskelighetsgrad skal telle ganske mye ved indekseringen. Kanskje er par 5 hull vanskelige for kortslående damer og juniorer under 11 år som nettopp har fått grønt kort. Men det kan da ikke være disse som skal være bestemmende for indekseringen? For de fleste andre – la oss si 90% av spillerne – fortoner korte par 5 hull seg som forholdsvis enkle hull og lange par 3 hull som svært vanskelige.

Vanskelig blir det når en scratch-spiller må grave ned i sekken etter et 3’er jern til et meget lite målområde på for eksempel hull nr. 13 på Tyrifjord. Et langt par 3 hull – særlig når flagget står i 3. etg på en for øvrig ikke alt for godt designet green. Hullet har indeks 16! Eller at hull nr. 3 på Bogstad, Oslo GK, (par 3) som hadde indeks 15 da NGF fikk bestemme indeksen. Her kommer ikke halvparten av de som spiller, frem til greenen i det hele tatt selv med en full drive. Vi minner om at gjennomsnittsalderen i denne idrettsklubben raskt nærmer seg 60 år.

Oslo GK tok imidlertid til fornuften og satte indekseringen fra NGF klokelig til side. Handicap- og turneringskomitéen i klubben ble koblet inn og gjorde en god og omfattende jobb med å endre indekseringen til noe langt bedre. Det burde flere klubber gjøre. Vi spilte på Skoger nylig. Der var også par 5 hullene indeksert lavt (det vil si som vanskelige hull), og par 3 hullene hadde indeks 15, 16, 17 og 18. Indekseringen virket svært lite gjennomtenkt og uriktig slik tilfellet er på en rekke baner vi har spilt de siste årene for eksempel Hauger hvor de er fortvilte over NGFs indeksering av en rekke av hullene. 

Miklagard har valgt å følge i Oslo GKs fotspor og ha en ”fornuftig” indeksering ved å se bort fra retningslinjene fra NGF. Begge klubbene fant indekseringen fra NGF ikke tilfredsstillende og valgte å basere seg på andre kriterier blant annet turneringsresultater og skjønn. Resultatet blitt svært bra selv om det selvsagt alltid vil bli diskusjon rundt et slikt spørsmål.

Men husk det er om å gjøre å få ballen i hullet på færrest mulig slag og ikke ha den høyeste handicap’en. Ved bruk av slagspill fremfor Stableford-poengene blir det mindre oppmerksomhet rundt dette med indeksene på hullene. Men det er en annen sak....

Les også dette om indeks av Svein F. Strøm. 
Her angis det to måter å lage indeks på. Det viser seg i praksis at disse to måtene gir vidt forskjellig resultat. Bare spør Oslo GK og Miklagard GK.

Tilbake til første side
Tips en bekjent om golfsiden.com!
Mottakers epost Navn
Din epost Navn

 
 
Annonser

Golfnyheter på mail? Send inn din mail adresse til: ramn@online.no 


Henvendelser annonser:
ramn@online.no