Leserbrev Golfbutikken Golfreiser Golfutstyr Smånotiser Ukens turneringer Lær om golf
    

Nyheter

Meny
Norske/svenske baner
Innendørsgolf
Golf på Internet

Vitser

Amatørgolf
Profesjonell golf
Ukens golftips
Golf på TV
ARKIVET
Golfaksjebørsen
 
Sitatet

"The more I practice, the luckier I get"


BEN HOGAN
 
 

Nyheter

Tilbake til første side 

10.05 NGFs medlemsstatistikk:
Nå skal løgnen spres ut til det norske folk
Av: Asbjørn Ramnefjell
Norges Golfforbund lyver ikke. Det bare virker sånn.

Golfsiden har tidligere skrevet om de 117.000 medlemmene i Norges Golfforbund. Tallet er sikkert riktig. Men det som ikke er riktig er at det er 117.000 som spiller golf. Det bare virker slik.

I de fleste andre idretter er man med i ett idrettslag - kanskje er et medlem registrert innen flere grener innen idrettslaget, men det er en helt annen sak.

Golfsporten er nærmest unik i denne sammenheng fordi det er så mange som av ulike årsaker er medlemmer i flere klubber. Blant årsakene nevner vi:

1 - hytter ved sjøen og i fjellet krever gjerne tre medlemskap    
2 - mange - selv folk som ikke spiller golf - har investert i golfaksjer i håp om at de skal stige i verdi.
3 - mange har medlemskap i klubber fjernt fra hjemstedet og etter hvert fått medlemskap i nærområdet - her er det mange dobbeltmedlemmer. I hvert fall i en overgangsperiode.
4 - mange liker å ha flere klubber å spille i - selv i nærområdet.

Eksempel: Finansmannen Torstein Tvenge har/har hatt et 10-talls medlemskap i norske golfklubber. Han håpet på aksjegevinster. Det samme gjorde Egil Stenshagen - uten at han spiller golf. Vi kan nevne mange flere. Men medlemmer i Norges Golfforbund er de registrert som! Riktig mange ganger!

Ovennevnte innebærer at golfspillere har flere medlemskap i norske golfklubber.

I en undersøkelse her på Golfsiden svarte 62% bekreftende på spørsmålet: Er du medlem av mer enn én norsk golfklubb? Antall stemmer var 1326 - med andre ord temmelig utsagnskraftig. I politiske galluper nøyer man seg med 1.000 spurte. Vår undersøkelse er ikke utført slik som vanlige galluper. Dermed blir usikkerheten rundt tallene noe større. Det kan slå begge veier.

Selv om Golfsidens lesere må sies å være svært "oppegående" og aktive golfspillere (og således meget interessante for annonsørene!!), slår det fullstendig i hjel utsagnet fra administrasjonen i NGF for et år siden om at "det er temmelig få doble medlemskap og at undertegnede skulle kjenne omtrent alle sammen." Antall doble medlemskap fikk vi muntlig og uformelt oppgitt til "å ikke kunne dreie seg om mer enn et par tusen". Det tok oss bare et par telefoner til golfklubber for å forstå at NGF var helt på jordet i denne saken.

Ut på NRK
Onsdag 12. mai skal golfsporten tas opp i programmet Forbrukerinspektørene. Etter det vi har grunn til å tro (etter samtale med redaksjonen og lesing av forhåndsomtalen på NRKs nettsider) vil det klart fremgå at det er 117.000 medlemmer i Norges Golfforbund. Det er sikkert sant.

Det som imidlertid blir som en løgn å regne, er at tallet 117.000 av folk flest oppfattes som om det er 117.000 golfspillere i Norge. Sannheten er en ganske annen.

Golfsiden har fått en strøm av henvendelser etter at vi tok opp denne problematikken for en tid siden.

Ingen vet og ingen kommer noen gang til å få vite hvor mange golfspillere vi har hatt i Norge ved årsslutt de siste årene. Mine tips kan være like gode som dine.

Worst care?
La oss inngi oss på et lite tankeeksperiment. La oss si at tallene i den omfattende undersøkelsen her på Golfsiden med 1326 svar gir et riktig bilde av situasjonen. Det kan være flere enn 62% som har flere enn ett medlemskap i en golfklubb, og det kan være færre.

Hvis tallet er riktig (NGF har ikke klart å hjelpe oss til å få frem riktige tall), har vi 44.460 spillere med kun ett medlemskap.

Det store spørsmålet blir da hvor mange golfspillere eller personer står bak de 72.540 resterende medlemskapene? Ingen vet hvor stor gruppen "mer enn to medlemskap i norske klubber" er.

Basert på erfaringer fra
GOLFAKSJE-BØRSEN gjennom flere år, golfklubber, NGF, enkeltpersoner, Norske GolfArrangementer m.m. er det grunn til å tro at vi kan trekke fra ca. 20.000 medlemskap som følge av "mer enn to medlemskap". Etter å ha regulert for dette tallet, sitter vi igjen med ca. 52.000 doble medlemskap - eller 26.000 medlemmer. Sammen med våre 44.460 "enkle" medlemmer får vi da tallet på antall REGISTRERTE golfspillere i Norge på ca. 66.000.

Når vi vet at det er tusenvis av registrerte golfspillere som ikke henter handicap-kortene sine i klubbenes sekretariater hvert år og således ikke spiller en eneste runde golf i løpet av sesongen, forstår vi at vi har med langt færre AKTIVE golfspillere å gjøre. Folkesport?

Når den ikke-spillende delen av befolkningen gis inntrykk av at det er 117.000 golfspillere i Norge fordekt under betegnelsen "medlemmer", blir de selvsagt imponert. Når NRK lager en reportasje, er vi spente på vinklingen. Vi håper den blir bra for golfsporten. Reportasjen er i følge NGF fra Grønmo GK.

Nedgang i veksten?
Når NGF kan fortelle om nedgang i veksten av medlemmer i golfnorge, tror jeg personlig dette gir omverdenen et feil inntrykk. Jeg tror at den reelle veksten av antall golfspillere er meget sterk for tiden og sterkere enn det medlemstallene fra NGF gir inntrykk av. Men golfspillere med flere medlemskap forsøker å "selge seg ned" - som det så fint heter i aksjemarkedet. Dermed blir utviklingen i medlemsstatistikken misvisende i den grad den gir inntrykk av hvor mange golfspillere vi har i Norge.

Nå skal medlemsregistreringen endres. Kanskje vi om en tid får vite hvor mange GOLFSPILLERE det er i Norge?

Det er dette tallet som er interessant idrettssammenheng og ikke antall medlemmer eller hvor mange medlemskap hver enkelt av oss klarer å skryte på oss.

Tankekorset - millionene
En annen sak er at det fremstår som uforståelig for mange vi har snakket med at ikke NGF klarer å finne ut av tallene i dagens dataverden.

Det bør kanskje legges til at hvert MEDLEM betaler i år en avgift til NGF på 130 kroner. Det innebærer at de som har flere enn ett medlemskap betaler avgiften til NGF flere ganger. Dette opplever mange som en uriktig dobbeltbetaling. Hvis det er 30.000 slik "ekstramedlemskap" i Norge subber NGF inn Kr 130 x 30.000= 3,9 millioner kroner årlig. Hvis vårt anslag ovenfor på 117.000 medlemskap - 66.000 golfspillere = 41.000 "flermedlemskap" er riktig, får NGF inn 5,33 millioner kroner inn fra personer som betaler sin avgift til NGF flere ganger. Noen vil si at dette er alvorlig. Hvis det kan sammenlignes med hva som ble gjort i de politiske og upolitiske ungdomsorganisasjonene, er det alvorlig. Vi sier ikke at virksomheten i NGF er ulovlig, men er dette en riktig måte å gjøre det på? NGF har to vesentlige gleder av at folk sitter igjen med inntrykket av at golfsporten er stor i Norge.
- Det gir litt større makt internt i idretten
- Det gir millioner av kroner ekstra i kassa - hvert år.

I økonomien har en verdi som kommer igjen år etter år en mye større verdi enn bare den årlige summen. På børsen bruker man multiplikatorer på både 10 og 20 og kanskje mer. Hvis er beskjedne og bare gir NGF en multiplikator på 10, kan du gange opp tallene foran med 10 og finne en verdi på denne dobbeltmedlemskapsavgiften som NGF ikke har løftet en finger for å rydde opp i.

Kanskje ikke så rart at forbundet har meget god økonomi og råd til å betale lønn til staben på hele 16 ansatte.

Golf er dyrt - hovedsaklig fordi folk må betale anleggene sine selv i motsetning til andre idretter i Norge. Kanskje burde de ansatte i NGF arbeide mer for å få staten til å betale golfbanene? Selv rikmannsporten seiling har gratis arenaer - så vidt vi kan forstå!

Vi er spent på vinklingen i programmet på NRK 1 onsdag kl 19.30 etter besøket på den tidligere søppelplassen på Grønmo, men som nå fremstår som et meget flott golfanlegg.

Etter programmet i NRK onsdag vil hele det norske folk - etter det vi har grunn til å tro - sitte igjen med inntrykket av at der er 117.000 golfspillere i Norge.

Det er synd. Det er nemlig løgn. 

Se også:
12.03 Antall spillere i Norge:
Hvor mange tusen spillere skryter golfforbundet på seg?
Golfsiden en den eneste aktør som har tatt opp dette betente temaet. NGF sover og skuffer inn millioner av kroner fra dobbel- trippel+++ betalende spillere. Les mer


Tilbake til første side
Tips en bekjent om golfsiden.com!
Mottakers epost Navn
Din epost Navn

 
 
Annonser
 

Golfnyheter på mail? Send inn din mail adresse til: ramn@online.no 


Henvendelser annonser:
ramn@online.no