tilbake til første side                                 WWW.GOLFSIDEN.COM
www.golfsiden.com

tilbake til 
første side


Leserbrev
 
Golf på internett
Innendørs golf
Golfreiser
Bedriftsgolf
Utstyr
Ukens tips
Lær om golf
Norske/svenske baner
Golfbutikken
Profesjonell golf
Amatørgolf
Seniorgolf
Juniorgolf
Golf på TV
Golfspråket
Golfpsykologi
Vitser
Slik spilles Bogstad!
Augusta og jeg

Ny bane på Hafjell
04.10.00
En ny 9-hulls golfbane er under bygging i Hafjell. Oppstart av anleggsarbeidene var 2. oktober, og man regner med at banen er ferdigstilt senhøstes 2001. 

Offisiell åpning av banen blir medio juni 2002.


Hafjell blir perfekt for det kombinerte alpin- og golffolket

Det har foreligget planer om golfbane i Hafjell siden 1988. Det skulle ta 12 år før det første spadestikket fant sted. Banen blir bygd i og omkring Nermo Hotell. Halvparten anlegges på dyrket mark, mens resten anlegges der det i dag er skog. Golfbanen vil bli en park-/skogsbane. Den skal bygges som en spillevennlig og høykvalitativs bane, med store ondulerte greener. Vi får bare håpe at onduleringene ikke blir for store slik at vi får se de samme feilene som er blitt gjort på en rekke norske baner de siste årene. 

Nermo Hotell vil bli et naturlig forankringspunkt til banen. Med egen proshop, kafeteria og restaurant kun få meter fra både drivingrange og hull 9.

Golfbanen vil opplagt bidra til at dette fra før populære området blir enda mer attraktivt.

Golfbanearkitekt er Tor Eia. Han har bl.a. har tegnet Tyrifjorden Golfbane og Gumøy Golfbane. 

Selve byggingen blir foretatt av O. Skaaret A/S. Dette selskapet har fått meget god erfaring med bygging av baner i Norge. O. Skaaret A/S har bl.a. bygget banene i Drøbak og på Meland i Bergen. Det siste prosjektet er Miklagard Golf rett utenfor Oslo.

Vi får håpe at design-biten er godt ivaretatt. 

Og til Tor Eia: Jeg stiller gjerne opp som konsulent igjen for deg i forbindelse med utformingen og design av greenene, men da helst på et tidligere stadium enn på Tyrifjord. Da hadde vi nyttige samtaler om blant annet onduleringer på de første ni hullene, men greenene var da kommet såpass langt i anleggsfasen at det var for sent noen steder å rette dem opp. For eksempel greenen på hull nr. 7 i oppoverbakken hvor det er alt for stor nivåforskjell på de to platåene. 

Kanskje vi kan gjenoppta vårt gode samarbeid i forbindelse med Hafjell?

tilbake til første side 

 

 
 
tilbake til første side