tilbake til første side                                 WWW.GOLFSIDEN.COM
Ekstraordinært ting 13. mai 2000

tilbake til 
første side


Leserbrev
 
Golf på internett
Innendørs golf
Golfreiser
Bedriftsgolf
Utstyr
Ukens tips
Lær om golf
Norske/svenske baner
Golfbutikken
Profesjonell golf
Amatørgolf
Seniorgolf
Juniorgolf
Golf på TV
Golfspråket
Golfpsykologi
Vitser
Slik spilles Bogstad!
Augusta og jeg
 

Full seier til oppryddingsgjengen

Det ble et overveldende flertall for å få inn nye krefter i Norges Golfforbund. I en stemmeavgivning i forbindelse med bladsaken stemte hele 99 for at de var misfornøyde med behandlingen av den. 25 stemte mot. Det var 6 fra styret og deres egne klubber samt et par til.

Det nye styret ble valgt med akklamasjon. Det nye styret ble oppfordret til å reforhandle avtalen med Se og Hør Forlaget om utgivelse av bladet Norsk Golf. Hvordan det går, blir spennende å se. Om redaktør Knut Haavik sier: ”en avtale er en avtale” eller viser en mer ydmyk holdning i en eller annen form vil tiden vise. Et visst diplomati kan kanskje være klokt uten at Golfsiden.com skal legge seg opp i den saken i særlig grad.

På det ekstraordinære golftinget mislyktes det sittende styret totalt i sitt forsøk på å overbevise salen om at de hadde handlet til beste for klubbene. Debatten avspeilet for øvrig en bitter uenighet i det sittende styre.

Det nye styret kommer til å få en tøff oppryddingsperiode fremover. Men på tinget til høsten kan man nå legge planer fremover i en konstruktiv ånd.

Hele denne opprivende saken er nå historie og norsk golf kan komme på offensiven igjen. Vi håper dette gir oss bedre spillere, hyggeligere stunder på golfbanen og triveligere forhold for alle de frivillige i tillitsmannsapparatet rundt om i klubbene!

Det nye styret ble (med forbehold om skrivefeil og klubbtilhørlighet – det er bare minutter siden møtet ble avsluttet ):
President Christian Anker-Rasch, Oslo GK
Visepresident Bente Hofgaard Nilsen, Bergen GK

Styremedlemmer:
Arne Giving, Arendal GK
Runa Vatnamot, Stavanger GK
Marianne Smith Mageli, Drøbak GK

To varamedlemmer:
Jan Kåre Brekke, Larvik

Kjell Thygesen, leder i Groruddalen

tilbake til første side

 

 

 
tilbake til første side